Landbaserte oppdrettsanlegg for 1,4 millioner tonn laks jakter penger

Nyheter
1317

Men så langt er det bare en brøkdel av dem som har fått napp hos banker og investorer.

En oversikt som iLaks har utarbeidet illustrerer den feberhete interessen for landbaserte lakseanlegg. Når det er politiske og omdømmemessige flaskehalser i de landene som produserer laks i åpne anlegg i sjøen, velger stadig flere å bygge oppdrettsanlegg på land.

Oversikten viser hele 68 selskaper som står bak 84 planlagte oppdrettsanlegg. Alle for laksefisk.

Imidlertid er kun en brøkdel av dem finansiert. Og ingen av de virkelig store prosjektene er fullfinansiert. Her må oppdretterne bygge ut i flere trinn – og vise at de kan produsere fisk til riktig kvalitet og kostnad.

Høy risiko
Bankene har lenge vist seg lunkne til å finansiere landbaserte oppdrettsanlegg på «stand alone basis». Til det vurderes den teknologiske og biologiske risikoen som for stor. Dermed må aktørene jakte penger i egenkapitalmarkedet, ikke ulikt torskeoppdrett-boom’en for 15 år siden.

iLaks kunne tidligere idag rapportere at det er en strøm av landbaserte lakseoppdrettere til Oslo Børs, som er den dominante markedsplassen for laks – både i sjø og på land. Fire landbaserte oppdrettere er allerede på plass på børsen, og en rekke andre er på vei.

Av dem som jakter finansiering er den største og mest ambisiøse aktøren, multinasjonale Pure Salmon. Selskapet, eid av 8F Asset Management, vil føre opp fem forskjellige landanlegg, og sikter på totalt 260.000 tonn laks i årsproduksjon. Det utgjør 18 prosent av utvalget på iLaks’ oversikt, på 1,44 millioner tonn (som forøvrig tilsvarer marginalt mer enn hele Norges lakseproduksjon anno 2020).

Les også: For en neve dollar: 8F, Pure Salmon og den store pengejakten

Kapitalkrevende
Samtidig er bare et lite knippe av de nevnte 68 selskapene i gang med sin lakseproduksjon. Det samlede slaktevolumet fra landbaserte oppdrettsanlegg utgjør i 2020 et sted mellom 10.000 og 15.000 tonn. I markedet er dette neglisjérbart, og tilsvarende en halv norsk slakteuke.

Dette slaktevolumet kan imidlertid øke kraftig i årene som kommer – hvis flere av selskapene får sikret seg finansiering til denne svært kapitalkrevende produksjonsformen.

De 12 mest ambisiøse av de landbaserte oppdrettselskapene er følgende:

Selskap Planlagt kapasitet Finansiering
Pure Salmon 260.000 tonn Delvis
Atlantic Sapphire 223.000 tonn Delvis
Quality Salmon 110.000 tonn Nei
Sande Aqua 66.000 tonn Nei
Andfjord Salmon 90.000 tonn Delvis
Nordic Aquafarms 55.000 tonn Delvis
Whole Oceans 50.000 tonn Nei
Aquacon 45.000 tonn Delvis
Salmon Evolution 30.000 tonn Delvis
Global Fresh Fish 30.000 tonn Nei
Proximar Seafood 21.000 tonn Delvis
Norsal 20.000 tonn Delvis