Landbasert-stansen skaper usikkerhet: – Hindrer utviklingen av næringen

Nyheter
0

Både Norwegian Mountain Salmon og de folkevalgte på Utsira vil ha landbasert fjelloppdrett til øykommunen. De har måttet smøre seg med tålmodighet, etter at regjeringen satte en midlertidig stopper for muligheten til å søke om konsesjon.

– Vi er på andre året og vet ikke hva som skal skje, sier Bjørn Finnøy.

Artec Aqua-gründeren har entret et kommunalt møterom via en videosamtale. Her sitter ti personer rundt bordet: Halvparten ønsker å starte opp med landbasert oppdrett på Utsira. Den andre halvparten ønsker dem hjertelig velkommen. Sleng også en stortingspolitiker og en laksejournalist inn i miksen.

– Kommunen kommer nok til å fortsette å være en «hjørnesteinsbedrift» her i lang tid fremover. Men vi håper jo at vi skal få minst en hjørnesteinsbedrift til, sier kommunedirektør May Britt Jensen.

NMS vil til Utsira, og Utsira kommune vil ha dem der. En statlig stans har likevel ført til at prosjektet står på vent. Her er May Britt Jensen (kommunedirektør på Utsira) med Bård Hjelmen (daglig leder i NMS). Foto: Tina Totland Jenssen

Prosjektet kan gi 60 nye arbeidsplasser til Utsira – også kjent som Norges minste kommune, som i dag har 215 innbyggere.

Som å vente på julekvelden
Norwegian Mountain Salmon (NMS) er selskapet med planene klare. De ønsker å bygge et landbasert gjennomstrømmingsanlegg med kapasitet til 26.000 tonn – skjult inne i et fjellparti på vestsiden av øya.

Først må de søke om konsesjon. Regjeringen har imidlertid stengt innboksen. I desember 2022 innførte Nærings- og fiskeridepartementet en stans for søknader om tillatelse til landbasert akvakultur, som skulle gjelde frem til et nytt regelverk for landbasert var på plass.

Nå har stansen strukket seg over ett år og to måneder.

– Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling innen konsepter som søker tillatelse til akvakulturproduksjon på land. Det tyder på at næringen er innovativ og i rask vekst. Vi ser imidlertid at det er behov for tydeligere rammer for hva som skal anses som akvakultur på land, i motsetning til akvakultur i sjø, sa tidligere fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) da stansen startet. Foto: Skjermdump / Stortinget

Finnøy i Artec Aqua (selskapet er den tenkte leverandøren av teknisk utstyr for anlegget) ser ikke det rasjonelle i å opprettholde stansen.

– Det som skjer nå, er at vi har myndigheter som hindrer utviklingen av næringen. Det er for lite fokus på det. Skal vi få ned dødeligheten kan vi ikke ha denne typen hinder, sier han.

Kan komme svar i høst
Planen er å få godkjent reguleringsplanen i år. Den har vært gjennom to runder med politisk behandling, på høring og fått innspill, sier Jensen.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) uttalte i januar at et nytt regelverk for landbasert kan være på plass i høst. Men først må funksjonskravene sendes på høring.

– Fiskeriministeren har gått langt i å love Stortinget at nye regler for landbasert oppdrett skal komme på plass tidlig i høst. Da må dette lynkjapt komme ut på en høring, sier stortingspolitiker Alfred Bjørlo (V).

Vil hoppe først
– Det er en skalerbar løsning, og vår tanke er å ha Utsira som en «pilot». Det er litt av en pilot, fastslår Bård Hjelmen, daglig leder i NMS.

Slik ser NMS for seg anlegget, der alt utenom kai-partiet vil ligge skjult inne i fjellveggene. Foto: Norwegian Mountain Salmon

Han har tatt oss med ut fra det kommunale møterommet, til en frisk sjøluft i Kvalvikvågen, som selskapet har sett seg ut som lokasjon.

Kommunedirektøren kan bekrefte at Utsira trives med å være en pilot-kommune for næringsutvikling. Landbasert oppdrett er fortsatt i startfasen. Skjult fiskeoppdrett i fjell er det flere som drømmer om, men svært få i Norge som har gjort før.

Utsira har det med å være først ute: På 1920-tallet hadde øykommunen Norges første kvinnelige ordfører, Aasa Helgesen. Videre ligger Utsira Nord an til å få et av landets første havvindanlegg. Lakseoppdrett står allerede på trappene, da Mowi har fått tillatelse på lokaliteten «Tednevik», på østsiden av øya.

Utsira er Norges minste kommune med 215 innbyggere og lite industri, men mye verdifullt kulturlandskap. Derfor ville det vært vanskelig å få lov til å bygge et stort anlegg «i dagen», ifølge kommunens representanter. Foto: Nono Dimby for Statsforvalteren i Rogaland

Sunn skepsis
– Er det motstand mot det landbaserte prosjektet blant lokalbefolkningen?

– Det har vært en sunn skepsis, vil jeg si. Det er jo noen som fortsatt føler at dette kommer for tett på, og som blir lei seg over at naturen der blir påvirket. Vi har hatt to avstemninger, hvor det første gang var et enstemmig «ja», og andre gang var det én person som stemte imot. Og vi har hatt gode diskusjoner på hvordan vi skal gjøre dette på en sikrest mulig måte, med minst mulig naturinngrep, sier Jensen.

I tillegg til arbeidsplasser – og potensialet for en antatt befolkningsvekst på 20 prosent, er det beregnet at et slikt anlegg som NMS ønsker å bygge på Utsira kan gi kommunen mellom seks og ti millioner kroner i ekstra skatteinntekter.

– Om det så kommer 20 arbeidsplasser, ville vi fra kommunens side fortsatt ha ment at dette er verdt det, sier kommunedirektør May Britt Jensen. Foto: Tina Totland Jenssen

– Kjipt
Blant dagens forsamling på Utsira er det delt frustrasjon knyttet til stansen for søknader til landbasert oppdrett.

Vi har virkelig fått troen på dette her. Det er kjipt i forhold til den politiske prosessen, med at alt er stoppet opp, sier Utsira-ordfører Marte Eide Klovning (Ap).

– Vi har vært i dialog med Nærings- og fiskeridepartementet om at vi gjerne skulle hatt unntak, da dette først og fremst handler om smitteproblematikk, legger Jensen til.

Bjørlo, som også sitter i Næringskomiteen på Stortinget, lover å «sette trøkk» på regjeringen de neste ukene.

 – Jeg er helt enig i beskrivelsen av at dette kommer på toppen av andre ting som gir usikkerhet, i forhold til skattevilkår og så videre. Jeg er også enig i det dere sier med unntak, i og med at denne typen anlegg ikke har samme risiko for smitteoverføring, sier han.

Ser til utlandet
Arne Sekkingstad (prosjektleder i NSM og Trient – sistnevnte vil
slakte og transportere store deler av laksen med Norwegian Gannet) påpeker at flere aktører heller vil ta slike prosjekter til utlandet, der sånne løsninger er godkjent.

NMS samarbeider med Trient/Sekkingstad. Målet er at «Norwegian Gannet» skal slakte og transportere store deler av fisken til videreforedling i Hirtshals. Foto: Preben Andersen

NMS ser allerede til utlandet for å kunne drive produksjon i «vesentlig større skala», forteller Hjelmen. Lengst på vei er de med planene i Lewis i Skottland. Her vil de hente kapital, dersom de bestemmer seg for å sette i gang der.

– Det er mange steder der man hadde hatt plass til å bygge anlegg som er skjult for omverdenen, sier Hjelmen.

Les også: Norsk oppstartselskap planlegger å produsere 90.000 tonn laks på land i Skottland

Les også: Utsira klar for oppdrettsanlegg: – Uforståelig at Staten forvaltningsrettslig kan stanse alle søknader