Landbasert oppdrettsanlegg i Averøy nærmer seg realitet

Nyheter
4396

Kan få et av verdens første landbaserte gjennomstrømmingsanlegg for fiskeoppdrett hvis planene til Averøy Seafood gjennomføres.

Byggestart er planlagt i 2018, ifølge Tidens Krav.

Det skal bygges fabrikk for settefiskproduksjon, og et nedsenket basseng for matfiskproduksjon. Videre er det satt av areal til å bygge eget slakteri og kassefabrikk.

– All aktivitet og alle maskiner skal stå innendørs med strømforsyning. Kaianlegget vil også ha landstrømforsyning, sier gründer i Averøy Seafood, Geir Nordahl Pedersen.

Nordahl Pedersen sier også til avisen at strømforholdene på Tøfta i Øksenvågen er ideelle for teknologien, samt at kan bli inntil 80 nye arbeidsplasser.

Formannskapet i kommunen har i et enstemmig vedtak gitt tommelen opp for å gå videre med planene.

Forslaget til reguleringsplan legges nå ut for offentlig ettersyn, og det er ventet mange innspill ifølge ordfører i Averøy kommune, Ingrid Rangønes (Ap).