Landbasert oppdrettsanlegg i Averøy får bred politisk støtte, men Fylkesmannen er skeptisk

Nyheter
3194

Rådmannen i Averøy vil nå gå i megling med Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å finne en løsning.

Det er seriegründer Geir Nordahl-Pedersen og Averøy Seafood som står bak planene om et landbasert oppdrettsanlegg i Averøy. Det skal bygges fabrikk for settefiskproduksjon, og et nedsenket basseng for matfiskproduksjon. Videre er det satt av areal til å bygge eget slakteri og kassefabrikk.

Tirsdag ga formannskapet i Averøy kommune bred politisk støtte til rådmannens tilråding om å godkjenne utbyggingen, skriver Tidens Krav.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal mener konsekvensene på landskap, friluftsliv, samt naturverdier generelt er for negative, og har kommet med innsigelse til planene i sin høringsuttalelse.

– Jeg er litt skuffet over at Fylkesmannen ikke i større grad ser verdiene knyttet til mulighetene for satsing på landbasert oppdrett. Teknologiutvikling og avanserte løsninger i prosjektet er etter min mening av både regional og nasjonal interesse, sier Knut Mostad, rådmann i Averøy.

Han vil nå forsøke å megle med Fylkesmannen for å finne omforent enighet. Fører ikke dette fram, blir det opp til berørte departementer i Oslo å avgjøre saken.

– Jeg forventer at meglingen fører fram til Averøyas fordel. Vi trenger nytenking innen oppdrett, vi må produsere mer mat til å dekke behovet, sier Ann-Kristin Sørvik (Sp).