Landbasert oppdretter vil børsnoteres: – Vi er nå inne i en særdeles aktiv og ansvarlig håndtering av finansieringen

Nyheter
1256

Skal Salmofarms endelig få på plass finansiering for sitt landbaserte oppdrettsprosjekt?

Det har vært mange lovnader om byggestart siden iLaks første gang omtalte prosjektet til Salmofarms (tidligere Akvafarm Rjukan) i 2017. Selskapet har planer om å produsere 5.000 tonn fisk på industriområdet Svadde på Rjukan i Telemark.

Både konsesjon og tomteavtale med Tinn kommune er i boks, men Salmofarms har slitt med å få finansiert prosjektet, som har en prislapp på mellom 500 og 800 millioner kroner. De stadige utsettelsene fikk lokalavisen Telemarksavisa til å spørre om prosjektet var «et eventyr eller et luftslott».

Nå kan imidlertid ting være i ferd med å skje, ifølge daglig leder Preben Asbjørnrød i Salmofarms.

Preben Asbjørnrød. FOTO: Arendal Havn

Nye eiere
I en søknad til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark knyttet til forlengelse av utslippstillatelsen, skriver Asbjørnrød at selskapet «har gjennomgått en rekke endringer og betydelig utvikling i årene 2019-2020».

Asbjørnrød forteller innledningsvis at de opprinnelige eierne solgte seg ut av selskapet i fjor.

«Dagens eiergruppering i Salmofarms AS er erfarne og solide eiere som har en langsiktig og omfattende strategi for selskapet, og besitter god kunnskap innen landbasert oppdrett», skriver Salmofarms-sjefen.

Dropper laks
De nye eierne har besluttet å produsere regnbueørret i stedet for laks. Dette fordi de mener regnbueørret har et større nisjemarkedspotensial enn laks. Ifølge Asbjørnrød har selskapet formalisert en avtale med en rognleverandør til anlegget. Salmofarms har også formalisert et samarbeid med et salgs- og distribusjonsselskap, som skal ivareta salgsvolum og produktporteføljen ut fra det landbaserte anlegget.  

Selskapet har videre foretatt en komplett redesign av anlegget. Dette ble gjennomført av Eyvi og Total Betong.

«Salmofarms er nå et av få landbaserte matfiskprosjekter i Norge som har lykkes med å få på plass en komplett anleggsløsning hvor både prosessleverandør og byggleverandør er dedikert i prosjektet sammen med Salmofarms sin kompetansegruppe. Dette setter Salmofarms AS i god posisjon til å lykkes i den pågående kapitaliseringsprosessen», mener Asbjørnrød.

Vil på børs
Salmofarms har bedt om bistand fra Cardo Partners i kapitalinnhentingsprosessen. 

«Salmofarms AS har i samarbeid med Cardo Partners og to investeringsbanker identifisert en rekke kapitalressurser som man er i dialog med. Flere strategiske partnere har allerede forpliktet seg til deltagelse i første kapitaliseringsrunde», hevder Asbjørnrød.

Ifølge Asbjørnrød har hovedeierne i Salmofarms «betydelig transaksjons- og finanserfaring», og har de senere årene vært ansvarlig for transaksjoner som totalt overstiger to milliarder kroner.

«Denne finansielle erfaringen anser vi som en betydelig ressurs i prosessen som Salmofarms nå er i gang med. Nåværende eiere har i 2019 og 2020 investert mer enn MNOK 50 millioner i Salmofarms og vil formelt gå i markedet for å reise kapital i Q4 2020 og regner med å lukke første kapitaliseringsrunde før utgangen av 2020», heter det videre i brevet fra Asbjørnrød.

Selskapet opplyser også at de har som målsetning bli registrert på Oslo Børs, med hjelp fra SEB, i slutten av 2020 eller tidlig i 2021.

Byggestart første kvartal 2021?
I oppsummeringen til Fylkesmannen argumenterer Salmofarms med at de har jobbet kontinuerlig med å sikre alle viktige elementer av prosjektet, og at de er inne i «en særdeles aktiv og ansvarlig håndtering av finansieringen». 

«Det er viktig å påpeke at det har tatt og tar tid med realisering av landbaserte matfiskprosjekter da det ligger en betydelig finansieringsprosess i forkant av realisering», understreker Asbjørnrød.

Ifølge Asbjørnrød er planen å være klar for bygging, så fort den første kapitaliseringsprosessen er fullført. 

«Prosjektet har planlagt byggestart første kvartal 2021», skriver Asbjørnrød.

I et svarbrev fra Fylkesmannen går det fram at det har blitt dokumentert en ny røyetype i Tinnsjøen siden utslippstillatelsen ble gitt i januar 2017. Funnet er blant omtalt av Forskning.no

«Før vi kan ta stilling til om tillatelsen kan forlenges og/eller ev. endres må det gjøres en ny faglig vurdering av hvilke påvirkninger oppdrett vil kunne ha i Tinnsjøen basert på de nye funnene som er gjort knyttet til røyebestanden i Tinnsjøen», heter det i svarbrevet.