Landbasert lakseoppdretter vil på børs

Nyheter
1244

Oslo Børs har mottatt søknad fra Nordic Aqua Partners om opptak til handel på Merkur Market.

Det går fram av en børsmelding.

– Noteringskomitéen har besluttet å ta aksjene i selskapet opp til handel. Det forutsettes at selskapet før første handelsdag oppfyller opptakskravene på Merkur Market, heter det i børsmeldingen.

Det er forventet at selskapet blir tatt opp til handel på Merkur Market 1. desember.

Nordic Aqua Partners ønsker å bygge landbasert matfiskanlegg for laks i Kina, med en årlig produksjon på 8.000 tonn. Bryneselskapet AKVA group var opprinnelig valgt som teknologileverandør til RAS-anlegget, men i april meldte utstyrsleverandøren at kontrakten var kansellert.

«Den opprinnelig forpliktede egenkapitalfinansiering er nå kansellert på grunn av COVID-19-situasjonen. Nordic Aqua Partners vil fortsette prosessen for å få prosjektet fullfinansiert senere i år», het det i en børsmelding fra AKVA group.

Færøyiske Ragnar Joensen, som tidligere var teknologidirektør i Marine Harvest (nå Mowi), er styreleder i Nordic Aqua Partners.