Landbasert islandsk lakseoppdretter henter 480 millioner kroner

Nyheter
0

Laxey, tidligere kalt Icelandic Land Farmed Salmon, har fullført sin første fase med egenkapitalforhøyelse på 42 millioner euro (480 millioner kroner).

Selskapet har allerede begynt byggingen av sine oppdrettsanlegg på Vestmanøyene, på sørkysten av Island. Prosjektet består av et settefiskanlegg og et påvekstanlegg. Laxey vil produsere 27.000 tonn HOG (Head On Gutted) laks innen 2031, fordelt på seks forskjellige seksjoner.

Dagens produksjon av landbasert laks på Island er mindre enn to tusen tonn.

Den første delen av anlegget vil være i drift i midten av 2024, og salget av laks skal starte sent i 2025. Den første seksjonen vil, ifølge selskapet, være kontantstrømpositiv som en frittstående operasjon, med hver ekstra seksjon økende effektivitet i produksjonen, med lavere investeringskostnad og driftskostnad per produsert kilo.

Vestmannøyene er sentral i landets fiskeindustri, med infrastruktur og lange tradisjoner med en omfattende produksjon og eksport av sjømat.

Selskapet vektlegger frakt av fisk sjøveien til markedet, noe som reduserer karbonfotavtrykket til laksen. Når det er fullt operativt, vil LAXEY ansette over 100 personer helårsjobber.

Laxey vil basere sin produksjon på 100 prosent fornybare energikilder, og vil resirkulere biologisk avfall for gjødselproduksjon. Oppdrettsanlegget vil bruke et hybrid gjennomstrømningssystem hvor cirka 65 prosent av sjøvannet gjenbrukes, mens 35 prosent er ferskt sjøvann, pumpet fra borehull i området, med optimale vanntemperaturer for lakseoppdrett.

Selskapet ble etablert av en gruppe gründere, ledet av en lokal fiskerifamilie med over 75 års historie innen sjømatnæringen. Familien har nylig solgt sine fiskeriselskaper og reinvesterer i dette landbaserte lakseanlegget som såkalt ankerinvestor.

– Vi er ekstremt stolte over å nå denne milepælen, og setter pris på tilliten våre investorer har vist ved å delta i dette unike prosjektet. Teamet vårt har forberedt dette prosjektet siden 2019 og vi ser store muligheter i produksjon og salg av islandsk landoppdrettslaks fra Vestmanøyene, kommenterer Lárus Ásgeirsson, styreleder i Laxey.

Mar Advisor var eneste økonomisk rådgiver for selskapet i denne lokale finansieringsrunden. Etter hvert som utbyggingen skrider frem, vil Laxey søke nye interessentpartnerskap og kapital i nordiske og internasjonale kapitalmarkeder. Til det formålet har Laxey hentet inn Arctic Securities som global koordinator og bookrunner.