Lakserømmingene: – Fiskeridirektoratet er selvfølgelig ikke fornøyd med utviklingen i år

Nyheter
788

Direktør for kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Øyvind Lie, sier de jobber bredt med å løse rømmingsproblemene i næringen.

Tidligere fredag skrev iLaks at foreløpige tall viser at nær 300.000 laks har rømt så langt i 2019. Det er nesten dobling sammenliknet med fjoråret, og langt over 2017 da kun 15.530 laks rømte.

Øyvind Lie. FOTO: NIFES

– Antall innrapporterte rømmingshendelser i 2019 ligger så langt på samme nivå som årene før. Statistikken er vàr for enkelthendelser med mye rømt fisk. I 2019 er det spesielt en hendelse med rømming av settefisk som trekker opp rømmingstallene. Her kan vi legge til at i denne er det gjenfanget over 100.000 individer, sier direktør for kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet, Øyvind Lie til iLaks.

Hendelsen Lie sikter til er da da det rømte rømte 213.000 lakseyngel fra Fjordsmolt sitt settefiskanlegg Hellaren i Grovfjorden i Troms.

Ikke fornøyd
– Dersom man ser på statistikken over tid, så har antall innrapporterte rømte fisk gått ned, men Fiskeridirektoratet er selvfølgelig ikke fornøyd med utviklingen i år. Vi jobber bredt med denne problemstillingen, blant annet har vi i år prioritert rømmingsberedskap i vårt tilsynsarbeid. De siste årene har vi også utviklet bedre systemer for oppfølging av vassdrag, både gjennom overvåking og uttak av rømt fisk, sier Lie videre.

Det høye rømmingstallet gjør at fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik nå kaller inn næringen til et møte for komme opp med tiltak, som kan redusere lakserømmingene.

– Basert på de siste hendelser er det positivt at fiskeri- og sjømatministeren nå inviterer næringen til et møte for å diskutere hva som kan gjøres for å redusere rømming fra oppdrett, sier Lie til iLaks.

Manglende rapportering
Lie forteller videre at Fiskeridirektoratet er opptatt av at alle rømmingshendelser skal rapporteres inn slik regelverket krever.

– Vi ser at her er vi fremdeles ikke i mål når vi får inn meldinger om rømt fisk, som vi ikke kan knytte til noen rapportert hendelse.

Fra 1. februar måtte rømming og mistanke om rømming meldes inn elektronisk istedenfor papirskjema. Lie sier erfaringene så langt har vært gode.

– Vi er godt fornøyd med den elektroniske rapporteringen av rømminger, og jobber nå med å utvide også med et digitalt gjenfangstskjema, avslutter Lie.