Lakserømming ved Nordkapp

Nyheter
0

Grieg Serafood har hatt en rømmingshendelse ved en lokalitet i Nordkapp kommune.

– Dessverre har vi i dag hatt en rømmingshendelse fra en merd på lokalitet Vannfjorden i Nordkapp kommune, sier samfunnskontakt Roger Pedersen i Grieg Seafood i en pressemelding.

– Tidligere i dag ble det oppdaget en rift nederst i noten på 31 meters dyp i den aktuelle merden. Vi slo umiddelbart full alarm, tilkalte dykkere, varslet Fiskeridirektoratet og satte ut gjenfangstgarn. Riften er nå tettet.

Cirka 1.700 meter gjenfangstgarn er satt ut rundt merden. Per nå er 17 fisk fanget i garnene. Det er ikke indikasjoner på at rømmingen har vært omfattende. Gjenfangstgarnene blir stående i noe tid.

– Ut fra det vi vet per nå, har riften oppstått på grunn av en skade på dødfiskhåven, som har gjort at noten hektet seg. Fiskeridirektoratet skal undersøke hendelsen og årsaken nærmere, sier Pedersen.

– Det er vårt ansvar som oppdrettere å unngå rømming for å hindre påvirkning på villaksen, og vi har også jobbet svært mye for å redusere risiko for rømming de siste årene. Dessverre oppsto en rømmingshendelse i dag. Vi skal til bunns i hva som har skjedd, lære av det og forbedre våre prosedyrer. Heldigvis har antall rømmingshendelser gått betydelig ned de siste årene etter mye hardt arbeid, men dagen i dag viser at vi fremdeles må forbedre oss på dette området, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

– Det er 129.000 fisk i den aktuelle merden, med en snittvekt på 4,6 kg. Fisken skal slaktes ut i løpet av høsten og vi vil da få oversikt over hvor mange fisk som har rømt.