Lakserømming i Finnmark – oppdaget større skade på not etter arbeidsoperasjon

Nyheter
2318

Fiskeridirektoratet følger opp en rømmingshendelse hos Cermaq Norway i Sammelsundet i Finnmark.

– Cermaq Norway meldte torsdag om rømming på lokaliteten Toknebuktneset i Hammerfest kommune. Det var oppdaget en større skade på en av nøtene etter en arbeidsoperasjon, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Cermaq driver nå gjenfangst ved anlegget, og oppdretteren har så langt fanget 97 laks.

– Fisken som rømte har en snittvekt på fire kilo, skriver direktoratet videre.

Fiskeridirektoratet vurderer nå å utvide gjenfangstområdet. Saken vil også bli fulgt opp med rømmingstilsyn.

Ifølge hjemmesiden til Cermaq så ligger lokaliteten langs land, med skråning sørøst for anlegget.

«Bunnen skråner bratt ut fra land og videre noe ujevnt gjennom anleggslokaliseringen med 64 – 96 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på ca. 180 m i Sammelsundet», opplyser Cermaq.