Lakseprisene på full fart mot årsbeste

Nyheter
1088

Redusert tilgang på fisk presser spotprisen opp mot 80 kroner kiloet.

– Prisen går videre opp, betydelig opp, sier en eksportør til iLaks. – Det har vært underdekning i løpet av uken.

– En del slakter en del småfisk, og det går mye kapasitet på det. Samtidig er det fire dager neste uke også.

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

Mot 80 kroner
De markedsaktørene iLaks har snakket med etter lunsj fredag handler nå laks, for levering neste uke, til priser mellom 75 og 80 kroner eller «oppunder 80 kroner» for 3-6 kilo. Storlaksen går nå for over 80 kroner kiloen.

– Det er litt høyere på 5+, over 80 kroner, men der er det ikke så mye fisk igjen. De slakter på restene av 2015-generasjonen. De fleste har begynt å rote med 2016-generasjonen nå. Så vet vi at de to store, Marine Harvest og Lerøy, har lite aktivitet på slaktesiden nå, sier en utenlandsk industriaktør.

Redusert volum
Han legger til at de velger å redusere innkjøpene på såvidt høye priser.

– Det blir ikke produsert noe med sånne tap. Vi har enighet med kundene. Samtidig forventer vi at det kommer mer fisk på banen etter hvert. Det er ennå to uker til med fire dager pakking, bemerker han.

Det høye prisnivået bekreftes også av andre foredlingsbedrifter.

– Det er tøft for oss i foredlingen, men det er ikke sikkert det stopper der, kommenterer en som ser for seg enda høyere priser i tiden fremover.

Utbud
Det er altså særlig de tyngste vektklassene av fisk som har beskjedent utbud – og høye priser.

– Jeg har ikke hørt noe lavere enn 78 kroner på 3-4 – og oppover til 82 kroner på 6+, sier en laksetrader. – Det har jeg hørt, men har ikke kjøpt noe ennå. Det er ikke andre drivere enn redusert volum, supplerer han.