Lakseprisene løfter seg på høye salgsvolumer

Nyheter
0

Har vi sett prisbunnen?

Det er sesongmessig høy aktivitet ved landets slakterier. Flere oppdrettere peker på prisoppgang for laks den kommende uke.

– Ja, cirka to kroner, sier en oppdretter til iLaks.

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

Han viser til følgende prisleie for de forskjellige vektklassene:

  • 2-3 kg 66 kroner
  • 3-4 kg 72 kroner
  • 4-5 kg 74 kroner
  • 5-6 kg 76 kroner
  • 6-7 kg 88 kroner
  • 7+ kg 98 kroner

Valuta
En annen oppdretter viser til et prisintervall på 74, 76 og 78 kroner for tre til seks kilos laks, vektklassene som er mest etterspurt.

– Valutaeffekten relativt til ifjor er ni kroner (på 75 kroner). Prisene i euro har en periode vært lavere i euro enn ifjor, nå er de cirka likt, og det bygger markeder, påpeker han.

Gjennomsnittlig laksepris har med det holdt seg på 70-tallet i syv av de siste åtte uker.

– Jeg hører det fryses mer enn før, og det er nok riktig. Midten av august til midten av oktober er vel det vinduet folk har sett det som gunstig å fryse.

Han mener prisoppgangen er etterspørselsdrevet.

Kontraktsdekning
– Enten er det mindre fisk i sjøen enn vi trodde, eller så fryses det mer, eller så er det en kombinasjon av det. Men du klarer ikke å dekke så mye mer med litt ekstra frysing, sier han, og viser også til effekten av lavere kontraktsdekning.

– Jeg mener fryseelementet er reelt, men det kan ikke være hele forklaringen. Prisendingene kommer til konsument tidligere, bemerker han.

Prisleiet bekreftes fra flere hold.

– 72, 74 og 76 kroner er der vi ser det ender. Kundene protesterer kraftig, men de må vel akseptere det etterhvert. Det er som det bruker å være på fredager – det tar litt tid. Nå når det kommer en ny prisoppgang protesterer de i hvertfall, sier en eksportør.

– Det er høye volum, men det er ikke elleville volum heller. Det er månedsavslutning neste uke, sier han, og mener det kan gi mer slaktefisk. – Det kan spille inn. Og jeg tror det kommer mer volum i oktober.