Lakseprisen vender opp etter tre ukers sammenhengende fall

Nyheter
1011

Storoppdrettere tar ansvar og strammer inn på slaktevolumene.

– Folk snakker om at prisene skal gå opp. 2-3 kroner, sier en eksportør til iLaks.

– Noen av de større oppdretterne snakker om å redusere uttakene, påpeker han, og legger til: – Men vi har ikke kjøpt noe ennå.

– Så får vi se hva som skjer ute. Når en begynner å skru opp prisene, da blir de ikke glade. Det fryses en del. Med en gang prisene stiger vil de vel ta fra lager, spår han.

Presset
Andre eksportører ser enda høyere prisoppgang.

Fakta

iLaks henter hver fredag etter lunsj inn spotpriser for laks. Dette er fisk som skal leveres den følgende uke. Her kontakter vi flere ledd i verdikjeden, herunder oppdrettere, eksportører og importører. Vi har alltid minst fem uavhengige kilder, selv om ikke alle kildene nødvendigvis vises på trykk. Vi varierer hvilke kilder vi bruker, og bruker ikke de samme kildene hver gang.

– Jepp, mer 3-4 kroner, sier en av dem.

Andre, i et klart mindretall, ser imidlertid stabile priser.

– Jeg vil si det er ganske stabilt. Noen oppgang får du ikke, sier en trader.

– Det kommer mye fisk, både fra Norge og Skottland. Vi er presset allerede, og mye fryses inn. Det bygges lager – det er kanskje den største utfrodringen. De fryser inn for å ha til framtiden. Det er helt nødvendig for å ta unna fisken. Vi forbruker den ikke fersk.

Lager
De økende fryselagrene ser han primært i Norge, Polen og Tyskland.

– Mange av våre kunder har masse på lager. Selv små kunder har fisk på lager. De vil ha julefisken sin klar for en fornuftig pris, sier han, og bemerker at pakkeriene skal gå for fullt resten av året.

iLaks’ industrikilder viser til følgende spotpriser (til oppdretter) for levering neste uke:

  • 3-4 kilo 40-41 kroner
  • 4-5 kilo 43-44 kroner
  • 5-6 kilo 45-46 kroner
  • 6+ kilo 50-55 kroner