Laksepenger i hvitfisk: Ny giv etter 20 år

Kommentarer
13061

De prøvde seg for 20 år siden, men lyktes ikke. Denne gang har oppdretterne vesentlig bedre forutsetninger.

Lerøy har allerede slukt Norway Seafoods og Havfisk, Kjell Inge Røkkes gamle fiskerivirksomhet. Idag melder trioen Coast Seafood, Brødrene Karlsen Holding og Gunnar Klo om å ha kjøpt opp Polar Seafoods hvitfiskvirksomhet i Finnmark.

Laksepenger sluker gammel hvitfiskindustri langs kysten av våre nordligste fylker. Vi har sett det før.

Storhandel
Sist gang laksepenger ble kanalisert inn i hvitfisk var like etter årtusenskiftet. Den gang var det oppdrettselskapene Midnor Group, Follalaks og deres felleseide eksportfirma Terra Seafood som gikk tungt inn i trålerkjempen West Fish Aarsæther.

Aslak Berge

Både dagens bølge av hvitfiskoppkjøp og forrige storhandel kom i kjølvannet av høye laksepriser og ditto inntjening. Men Midnor og Follalaks, eid av henholdsvis Helge Gåsø og brødrene Tarald og Martin Sivertsen, gapte over for mye.

Lakseprisen kollapset i 2001-2002. Og ble liggende nede lenge. Inntjeningen tørket bort, og selskapene var slett ikke finansiert til å tåle en vedvarende nedtur.

Det hele endte i tårer.

Tvangssolgt
Kjøperne fikk ikke skikk på den skadeskutte hvitfiskaktiviteten. Det var i utgangspunktet et såkalt turnaround-case, men dro med seg kjøperne ned. Både Midnor og Follalaks ble tvangssolgt av bankene sine. Kjøperne var henholdsvis Lerøy og Cermaq. West Fish Aarsæther endte opp i Kjell Inge Røkkes Aker. Trondheimseksportøren Terra Seafood gikk i oppløsning.

Kombinasjonen Midnor og hvitfisk var prematur, men skulle likevel snart vise seg å ha livets rett. Idag er Midnor et av de viktigste datterselskapene i Lerøy Seafood Group, og West Fish Aarsæther, som nå heter Norway Seafoods/Havfisk, har dannet et nytt segment i sjømatkjempen på Bontelabo.

Finansieringen er også på plass. Ikke minst i Lerøy, som har gått gjennom en astronomisk børsvekst. Med en lav gjeldsgrad og en markedsverdi på egenkapitalen på 39 milliarder kroner var ikke fjorårskjøpet av Norway Seafoods/Havfisk, til 3,2 milliarder kroner, noe tungt løft. Resultatrapportering, og ikke minst investeringsprogram, viser at Lerøy er i rute med sin hvitfisksatsing i nord. Noen fare for at lakseprisene skal kollapse på samme vis som i 2001 er neglisjérbar. Til det er det ikke nok smolt i sjøen til å bygge markedet i hjel.

Løft
Når Coast Seafood, Brødrene Karlsen Holding og Gunnar Klo idag kunngjør kjøpet av Polar Seafood Norways hvitfiskanlegg på Finnmarkskysten, er det ikke et finansielt løft i samme liga. Polar Seafood Norway-konsernet omsatte for 213,8 millioner kroner i 2017, og leverte et driftsresultat på 3,8 millioner kroner. Den bokførte egenkapitalen ved inngangen til 2018 var 50,5 millioner kroner.

Også denne gang er det etterspørselen som trekker.

Synergier på logistikk og salg er nærliggende. Både Lerøys og Coasts laksebiler kan fylles med torsk, hyse og sei, og det samme kan produktkatalogene som presenteres for kundene. Samtidig gir en investering i hvitfisk en diversifiseringsgevinst, risikospredning, samt en mulighet til å vokse uten å pådra seg de skyhøye prisforlangende som følger med oppkjøp av laksevirksomhet.