Lakseoppdrettere – Norges største optimister?

Meninger
806

Man skal lete lenge etter bransjer der produsentene ser så lyst på fremtiden som i lakseoppdrett. 

Fish Pool har en jevn pågang med kjøpere som etterspør fastpriskontrakter å tilby sine kunder. Den svake norske kronen gjør at kjøperne i Europa nå får en prisreduksjon i Euro når de inngår en Fish Pool-kontrakt, samtidig som prisen i NOK holder seg relativt stabil for oppdretter.

Gjennomsnittlig spotpris i andre halvår 2019 var 54,74 NOK/kg. Alle kontrakter som har vært inngått fra Norge stengte ned mandag 16. mars og frem til i dag har vært på høyere priser enn dette. Kjøperne må akseptere å betale disse priser, da det til nå har vært umulig å finne lakseoppdrettere som har vært villig til å inngå kontrakter til priser under fjorårets spotpriser.

De siste to og en halv uker har vi greid å finne selgere til 11.130 tonn til priser som er høyere eller på nivå med fjorårets spotpriser.

Eksempler:

  • April-des20 har 6.300 tonn blitt omsatt til snitt kontraktspris 58,71 NOK/kg. Spot 2019 var 57,89 NOK/kg med høye vårpriser, for eksempel april-19 spot var 69,52 NOK/kg
  • Q3+Q4-20 har 1.800 tonn blitt omsatt til snitt kontraktspris 55,67 NOK/kg. Spot 2019 var 54,74 NOK/kg for andre halvår
  • Y-2021 har 2.400 tonn blitt omsatt til snitt kontraktspris 61,40 NOK/kg. Spot 2019 var 59,15 NOK/kg for hele året
  • I tillegg kvartalskontrakter og enkelte måneder oppdretter ønsker å selge

Endel oppdrettere ser nå verdien med en Fish Pool-kontrakt frem i tid, der oppgjør er garantert av bank eller Nasdaq Clearing, og en ikke har risiko for at en kjøper enten ikke kan eller vil betale. Overraskende mange oppdrettere er likevel ikke fornøyd med prisnivået og ønsker å selge hele volumet i spotmarkedet. For eksempel spotpris september 2019 var 44,20 NOK/kg. Oppdretter kan i dag sikre sep-20 til 50,00 NOK/kg hvis han ønsker.

Det er nok ikke mange andre bransjer som nå ville sagt nei til kontrakter som sikrer høyere priser i 2020 sammenlignet med 2019, og lagt alle eggene sine i spotkurven.