Lakseoppdretter etablerer ny bank i Nord-Norge

Nyheter
2063

Finanstilsynet ga 29. januar Nordnorge Finans Forum tillatelse til å starte virksomhet som bank. Initiativet om å etablere en ny nordnorsk bank har dermed tatt et stort og viktig steg mot realisering.

– En drøm er i ferd med å bli virkelighet, sier Roger Øksheim.

Øksheim er, fra sin base i Øksengård utenfor Rognan, involvert i flere havbruksrettede selskaper. Han driver og eier familieselskapet Edelfarm i Nordland. Etter flere gode år for laksenæringen tok han sommeren 2016 konkrete grep for å jobbe fram bankplanene.

Les også: Øksheim vil etablere bank i Saltdal

Ny fase
Med Finanstilsynets godkjenning går etableringen av en ny nordnorsk forretningsbank over i en fase hvor selskapet skal gjøre ansettelser av ledende ansatte, samt hente nødvendig kapital. Initiativtaker Roger Øksheim er avhengig av at flere tenker som han og vil reise en nordnorsk forretningsbank anno 2019:

– I utgangspunktet kan ingen enkeltaktører eie mer enn 9,99 prosent av en bank. Derfor er jeg avhengig av at flere ser at Nord-Norge bør ha en egen forretningsbank. For meg handler det først og fremst om nærhet og forståelse. At de som tar beslutninger lever i den samme virkeligheten som dem som berøres av beslutningene, sier Øksheim – og legger til:

– I utgangspunktet var ikke det med en egen nordnorsk bank noe jeg så for meg å investere i. Det gledelige er at realismen og mulighetene har økt, jo mer vi har jobbet med prosjektet. I løpet av noen måneder så jeg hvor mange kompetente mennesker vi klarte å knytte til oss, sier Roger Øksheim.

Utlån til havbruk
Det er et krav etter nasjonal lovgiving og EU-direktiver at selskap som driver bankvirksomhet innehar særskilt konsesjon.

– Fra å være en idé, har vi det siste året arbeidet systematisk for å få på plass konsesjonen. Dette lyktes vi med. Nå går vi over i en fase hvor en ny nordnorsk institusjon kan bygges. Jeg har stor tro på at vi skal klare å rekruttere dyktige mennesker som vil utvikle Nord-Norge sin egen forretningsbank for små og mellomstore bedrifter. Disse selskapene utgjør hoveddelen av det nordnorske næringslivet, sier styreleder Ole T. Andreassen.

Andreassen, med base i Harstad, har tidligere vært banksjef i Sparebanken Nord-Norge. 

Nordland og Troms regnes som markedsområde i starten. Utlån til små og mellomstore bedrifter innenfor eiendomsdrift, fiskeri, havbruk, varehandel og reiseliv/turisme vil utgjøre en vesentlig del av porteføljen.

– Mulighetene for næringslivet i landsdelen er store, og vi skal bygge en forretningsbank på det nordnorske næringslivets premisser, sier Andreassen.