– Laksenæringen er ung på Island, og vil behøve kapital for å klare seg gjennom denne perioden hvis den varer mye lenger

Nyheter
548

Hele verdikjeden til laksenæringen merker konsekvensene av koronaviruset. Også Island, som driver oppdrett på fjerne lokaliteter, kan få utfordringer på sikt.

– Nesten ingen fersk hvitfisk går ut av Island akkurat nå, og nesten all fisk blir fryst ned. Eksport av frossen fisk går bra. Utfordringen er hva skjer med markedene for ferskfisk.  Island eksporterte fersk fisk for seks milliarder kroner i fjor, og dette markedet møter nå en stor utfordring og det er usikkert hva dette vil bety for sjømatnæringen på Island, mener spesialrådgiver i konsulentbyrået INAQ, Fridrik Sigurdsson.

Fridrik Sigurdsson. FOTO: INAQ

Sigurdsson anslår overfor iLaks at transportkapasiteten med passasjerfly ut av landet er blitt redusert med mellom 75 og 90 prosent fordi mange ansatte i Icelandair har blitt permittert.

I tillegg til redusert fraktkapasitet sier Sigurdsson at enkelte kunder på kontinentet ikke kjøper fersk fisk i dag.

– For øyeblikket går det greit, understreker han imidlertid.

– Vil behøve kapital
Primært er det altså hvitfiskindustrien på Island, som lider for tiden. Fisken som er blitt fryst ned, skal senere selges til markedet, spesielt USA.

Når det gjelder laks, er det først og fremst fisk som går til Kina og USA som påvirkes av koronasituasjonen. Fisk til Rotterdam, Storbritannia og Danmark fraktes foreløpig tilnærmet som normalt.

Ifølge Sigurdsson har landet kapasitet til å fryse ned laks og hvitfisk. Dette skyldes at fiske etter lodde og produksjonen av lodderogn har gått ned de siste årene, som igjen åpner for økt lagringskapasitet for laks og hvitfisk.

– Laksenæringen er ung på Island, og vil behøve kapital for å klare seg gjennom denne perioden hvis den varer mye lenger, understreker imidlertid Sigurdsson.

Små problemer for Arnarlax så langt
Islands største oppdretter, Arnarlax, opplyser til iLaks at selskapet ikke har problemer med å få laksen ut i markedet for tiden. De bruker heller ikke Icelandair så mye for å frakte fisken til det kinesiske og amerikanske markedet.

– Mesteparten av laksen vår går fersk ut i markedet, men noe er fryst ned. Dette er en naturlig måte å tilpasse seg et marked med lav etterspørsel, skriver administrerende direktør Bjørn Hembre i en e-post til iLaks.

Hembre ønsker ikke å kommentere hvor mye laks selskapet fryser ned under koronakrisen sammenliknet med tidligere, men bekrefter i likhet med andre oppdrettere at de opplever lavere etterspørsel fra HORECA-markedet (hotell, restaurant og catering).

Forventet slaktevolum for Arnarlax i 2020 er 10.000 tonn laks.