Laksen surfer på råvaresug i markedet. Men hvor lenge varer prisfesten?

Kommentarer
854

Påskelaksen er den dyreste siden midtsommeren ifjor.

Fredag ble oppdrettslaksen omsatt for 70 kroner igjen. Det er første gang siden den nokså kortvarige pristoppen i juni ifjor.

Prisnivået oppsiktsvekkende høyt – av flere grunner.

Kruttsterk
Horeca-segmentet (hotell, restaurant og catering – red. nm.) er i stor grad fortsatt coronastengt – i en lang rekke land. Innkjøpene drives av lavprisorienterte dagligvarekjeder. På toppen av dette har markedsleder Norges lakseeksport økt med 25 prosent i volum så langt i år.

Dette peker i en klar retning: Etterspørselen etter laks er kruttsterk.

Og her er mange drivere.

Substitutt
Laksen er ikke alene i å fremvise stigende pristrend.

Også et nært substitutt for laks, regnbueørret, handles nå høyt. Siste eksportpris, ifølge Norges sjømatråd, var 62,77 kroner kiloet (i uke 11). Det er nær en dobling fra prisleiet på seinsommeren ifjor.

I en periode der mange aktører tar sats på at pandemien gradvis vil slippe taket er det et voldsomt etterspørselssug etter mange råvarer. Olje, kobber, aluminium, jernmalm, soya, hvete, mais og kunstgjødsel – for å nevne noen – har alle lagt kraftig på seg på verdens råvarebørser. Det har også fraktratene for både råvarer og ferdigvarer gjort.

Prisutvikling for olje, aluminium, kobber, jernmalm og kunstgjødsel. Illustrasjon: Infront

Klam hånd
Et element som i mange måneder har lagt som en klam hånd over markedet, både for laks, ørret og coho, er Chiles fryselager. Kraftige innstramminger på internasjonal flytrafikk har gitt chilenske oppdrettere store logistikkutfordringer. Mange har valgt å fryse inn fisk, for skipsfrakt eller i påvente av bedre tider.

I november ifjor ble dette fryselageret av Mowi anslått til 55.000-65.000 tonn, nesten det dobbelte av det såkalte «lakseberget» på begynnelsen av 90-tallet. Varelageret er imidlertid ikke større enn et par ukers slaktevolum i Norge. Nå har chilenerne en gylden anledning til å kvitte seg med hele fryselageret til en anstendig pris.

Nær pristoppen
Landbasert laks har fått mye medieoppmerksomhet de siste månedene, men et ventet slaktevolum i 2021 på vel 24.000 tonn har ingen reell innvirkning på prisdannelsen. Landbasert laks er, enn så lenge, et supplement, ikke en konkurrent til sjøbasert laks.

Men hvordan vil prisene utvikle seg i tiden som kommer?

Noteringene av «bid» og «offer» ved laksebørsen Fish Pool tyder på at vi er nær pristoppen i denne runden. Ifølge Fish Pools forward-kurve vil lakseprisene i andre, tredje og fjerde kvartal bli henholdsvis 59,53 kroner, 53,08 kroner og 56,32 kroner.