Laksekapitalens inntog i hvitfisknæringen i nord: – Jeg trodde det var bra, nå har jeg endret syn

Nyheter
811

Oppdrettsgiganter investerer stadig mer i hvitfisk-kvoter og mottaksanlegg. 

Ifølge en ny oversikt som Nord24 har utarbeidet er eierskapet i hvitfisknæringen i rask endring, og samles på færre og rikere hender. Aktører som Møgster-familien og Lerøy på Vestlandet og Gustav Witzøe trekkes fram. Andre aktører er lakseeksportør Per Magne Grøndahl og investor Bjarte Tunold, samt islandske Samherji. Arne Hjeltnes og Finnmark Fisk er også på banen.

Nord24 gir følgende status.

  • 80 prosent av trålkvotene i Finnmark og Tromsø er kjøpt opp av oppdrettskapital.
  • Selskaper bygd opp av oppdrettskapital eier over halvparten av hvitfisken ved industrianleggene.
  • De samme selskapene står for nesten 50 prosent av innkjøpt ferskt råstoff i Finnmark og Troms.

– Jeg trodde det var bra, nå har jeg endret syn, sier administrerende direktør Rita Karlsen i Brødrene Karlsen, et hvitfiskselskap som gikk motsatt vei og kjøpte seg inn i oppdrettsnæringen. Hun er spesielt skuffet over markedsarbeidet oppdrettsgigantene har utført så langt for hvitfisken.

Antyder at forvaltningen kan bli utfordret
Fiskeriminister Per Sandberg ser bare fordeler med laksepenger inn i hvitfisknæringen, og viser til at konkurransen i sjømatindustrien blir stadig tøffere.

– Konkurransen framover – særlig for sjømatindustrien – blir tøffere og tøffere. Laksenæringen kommer inn med kapital og hele sitt næringskjedefokus, sier Sandberg til Nord24. Fiskeriministeren understreker likevel at man skal unngå for store eierkonsentrasjoner og utenlandske oppkjøp.

Magnar Pedersen, direktør sjømatdivisjonen i Nofima, mener det er for tidlig å si å si hvordan rød kapital vil virke inn på hvitfisknæringen i framtiden. Han mener det er likevel er positivt med det han omtaler som «kompetent kapital», men han ser at samme kapitalen kan skape utfordringer for forvaltningen.

– Når de store aktørene kommer inn, kan det bli interessant å se om forvaltningen blir utfordret i sterkere grad. Lerøy og Nergård eier til sammen 15 prosent av de norske hvitfisk-kvotene. En kan stille seg spørsmål om hvor lenge Witzøe vil sitte å se på at han ikke har tilgang på eget råstoff. En konsekvens kan bli at deltakerloven blir utfordret i sterkere grad fremover, sier Pedersen til Nord24.

– Større helhetlige sjømatkonsern
Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge ser fordeler og ulemper med utviklingen.

– Det betyr mer penger inn i en næring som tidligere ikke har hatt så lett for å få tak i kapital. Vi ser dermed en tendens til større helhetlige sjømatkonsern på bekostning av rene torskeselskap og rene lakseselskap, sier han til Nord24.

Stortingspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes (SV) er ikke spesielt begeistret for at aktører utenfor landsdelen kjøper opp fiskeriressursene i nord.

– Det pågår nå en voldsom konsentrasjon av eierskap, der rettighetene havner på stadig færre hender. Dette er et system designet for Aker Brygge, ikke for brygga på Brensholmen, sier Fylkesnes.