Laksedominansen fortsetter: Ti ganger større eksportinntekter enn nummer to – torsk

Kommentarer
0

En art gir mat nok til en fokusert nisjeavis.

«I skate to where the puck is going to be, not to where it has been», sa en gang hockeystjernen Wayne Gretzky. Han så fremover.

Da iLaks’ forretningsstrategi ble meislet ut, seinsommeren 2012, var denne blant annet basert på at en enkelt art dominerer og vil fortsatt dominere Norges sjømateksport. I overskuelig fremtid. Hvorfor dekke mange arter når oppdrettslaksen så til de grader driver eksportinntektene? Særlig når en er lokalisert i verdens laksehovedstad, Bergen.

Den nest største fiskearten i eksportinntekter, torsk, sto den gang for en femtedel av laksens inntekter. Da kunne en trygt bruke et avisnavn som peker på en enkelt art – og ekskluderer andre. En fokusert nyhetstjeneste i en klart definert nisje. En nisje som er både lønnsom og i sterk vekst.

Trafikk
En liten og fokusert redaksjon kan uten anstrengelser dekke næringslivsnyheter om denne ene arten, og ikke bry seg nevneverdig med et utall andre – som i seg selv uansett knapt er regningssvarende. Det kan i sin tur åpne for en avis uten betalingsmur – og selvpåført trafikkbrems. Det liker annonsørene.

Aslak Berge. Foto: Athina Forsland Berge

Året etter, i 2013, eksporterte Norge oppdrettsfisk, hvorav laks utgjorde om lag 90 prosent, for 42,2 milliarder kroner. Til sammenligning var landets samlede eksport av all sjømat 61,5 milliarder kroner det året. 68,5 prosent av salget kom fra oppdrettsmerdene.

Deretter, i årene 2016, 2017 og 2018, fulgte en periode der kommentarskribentene i sjømatpressen jevnlig lovet at eksportinntektene skulle passere 100 milliarder kroner. Det skjedde imidlertid først i 2019. Da hadde oppdrettsandelen steget til 71,1 prosent av totalen.

Les også: En svak krone og inflaterte priser blåste sjømateksporten opp til 172 milliarder kroner

Forspranget øker
Idet vi har entret 2024 og akkurat har fått presentert eksportinntektene. Fasit for fjoråret viser et samlet salg på 171,7 milliarder, hvorav laks alene utgjorde 71,3 prosent. Nest største fiskeart, i eksportverdi, er fortsatt torsk. Men selv med drahjelp av oppdrett er gapet mellom laks og torsk enda større enn det var i 2012.

Norge eksporterte torsk for 12,2 milliarder kroner i 2023. Til sammenligning var laksesalget 122,5 milliarder kroner. Mer enn ti ganger høyere altså. Klippfisk og tørrfisk kan ikke konkurrere med sushi og poke bowl i det globale markedet.

Snart 12 år etter at iLaks’ unnfangelse viser det seg at den fundamentale tanken om laksedominans har styrket seg ytterligere. Dermed kan vi gå inn i et nytt år uten å vie en tanke på betalingsmur. Eller å spre ressursene ved å utvide det redaksjonelle dekningsområdet og endre forretningsstrategi.