Laksedominans da verdens mest bærekraftige proteinprodusenter ble kåret

Nyheter
0

Tre lakseoppdrettere på de fire øverste plassene.

Mowi topper for tredje året på rad FAIRR Index, som rangerer verdens største børsnoterte animalske proteinprodusenter på bærekraft. Den årlige undersøkelsen er verdens mest omfattende analyse av ESG-bærekraft for produsenter av kjøtt, fisk og meieriprodukter.

Og den viser, igjen, at lakseoppdrett er særdeles bærekraftig sammenlignet med annen proteinproduksjon.

– Dette viser igjen at Mowi er i front i verden når det kommer til bærekraftig matproduksjon. Jeg er stolt av å få lov til å lede et selskap og en organisasjon som nok en gang utmerker seg på denne måten, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim til iLaks.

Mowis lokalitet Beitveit. Foto: Mowi

Det grønne skiftet
– Kåringen viser også igjen at havbruksnæringen og laks er en del av løsningen på det grønne skiftet, legger han til.

FAIRR tar for seg en lang rekke parametre, herunder antibiotikabruk, klimautslipp, avskoging, dyrevelferd, avfallsbehandling, vannforbruk, arbeidsforhold og matvaretrygghet.

I årets analyse har juryen vurdert 60 forskjellige proteinselskaper, lokalisert i fem verdensdeler, opp mot hverandre.

Fiskeoppdrettselskaper scorer bedre enn andre dyreproteinprodusenter på alle målte risikofaktorer, fremgår det av rapporten.

Markedsleder Mowi topper listen – igjen. Etter Mowi følger Grieg Seafood, Maple Leaf Foods og Lerøy Seafood Group.

Antibiotika
Nederst på listen, og følgelig de som vurderes som minst bærekraftige, ligger Fortune Ng Fung Food Hebei (storfe), Beijing Shunxin Agriculture (svin) og Fujian Sunner Development (fjærfe), som alle er klassifisert som «high risk».

Hele 50 prosent av selskapene er rangert som «high risk», som signaliserer kronisk underrapportering og svak styring av sentral risiko. 93 prosent av dem rangeres på «high risk» innen antibiotika-bruk.

82 prosent av leverandørene av kjøtt- og meieriprodukt oppgir ikke hvordan de håndterer vannknapphet-risiko i fôrleddet.