Laksebiomassen la på seg i august – til 864.492 tonn

Nyheter
0

Den stående laksebiomassen i Norge ved utgangen av august 2023 var 864.492 tonn, sammenlignet med 847.812 tonn samme måned året før.

Det tilsvarer en oppgang på to prosent på årsbasis, ifølge tall fra Fiskeridirektorat torsdag.

2023-generasjonen var på 184.072 tonn ved utgangen av august, sammenlignet med 180.120 tonn for 2022-generasjonen samme måned året før.

2022-generasjonen var på 670.994 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 662.356 tonn for 2021-generasjonen samme måned året før, mens tidligere utsett var 9.425 tonn ved utgangen av august 2023, mot 5.336 tonn ved utgangen av august foregående år.

Snittvekten for generasjonene 2023, 2022 og tidligere utsett var henholdsvis 0,743, 3,026 og 3,205 kilo. For samme måned året før var snittvektene henholdsvis 0,717, 3,052 og 5,264 kilo.