Laksebiomassen fortsetter å synke

Nyheter
0

Den stående laksebiomassen i Norge ved utgangen av april var på 759.189 tonn sammenlignet med 764.736 tonn samme måned året før. Det tilsvarer en nedgang på 0,7 prosent på årsbasis.

Det fremgår av tall fra Fiskeridirektorat mandag.

2023-generasjonen var på 624.755 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 645.735 tonn for 2022-generasjonen samme måned året før, mens tidligere utsett var 107.941 tonn ved utgangen av april, mot 86.317 tonn ved utgangen av mars foregående år.

2024-generasjonen var på 26.493 tonn ved utgangen av april, sammenlignet med 32.685 tonn for 2023-generasjonen samme måned året før.

Snittvekten for generasjonene 2024, 2023 og 2022 var på henholdsvis 0,344, 1,883, og 4,547 kilo. For samme måned året før var snittvektene på henholdsvis 0,390, 2,001 og 4,442 kilo.