Laksebiomassen faller under fjorårsnivået

Nyheter
0

Den stående laksebiomassen i Norge ved utgangen av august var 844.685 tonn, fra 850.919 tonn samme måned ifjor, tilsvarende en nedgang på 0,7 prosent.

Det fremgår av tall fra Fiskeridirektoratet, skriver TDN Direkt.

2022-generasjonen var på 178.302 tonn ved utgangen av august, sammenlignet med 186.576 tonn for 2021-generasjonen samme måned året før.

2021-generasjonen var på 661.165 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 659.108 tonn for 2020-generasjonen samme måned året før.

2020-generasjonen og tidligere utsett var på 5.217 tonn ved utgangen av måneden, sammenlignet med 5.234 tonn for 2019-generasjonen og tidligere samme måned året før.

Snittvekten for generasjonene 2022, 2021 og 2020 var henholdsvis 0,716, 3,053 og 5,196 kilo ved utgangen av august 2022. For samme måned året før var snittvektene henholdsvis 0,770, 3,143 og 6,073 kilo.