Lakseavfall gir biodrivstoff til busser og lastebiler

Nyheter
1044

Biokraft har verdens største fabrikk for produksjon av flytende biogass under oppføring på Skogn i Trøndelag. Idriftsetting av fabrikken skjer i løpet av våren 2018.

Et viktig skritt mot oppstarten er at den første skipslasten av råstoff nå allerede er losset på Skogn. Helt i slutten av februar ankom Scanbios største skip, «Orateca», kaien på Skogn. Ombord på «Orateca» var det råstoff fra lakseoppdrettere langs norskekysten.

Fornybar
Biokrafts fabrikk på Skogn skal omdanne biprodukt fra norsk laksoppdrett til fornybar biogass og biogjødsel. Biogassen benyttes som drivstoff til busser, lastebiler og andre tunge kjøretøy.

Biogjødselen vil benyttes av bønder på Innherred og bidra til mer fornybar matproduksjon i Norge.

– Samarbeidet med Scanbio er viktig for Biokraft. Scanbio er ledende på oppsamling av biprodukt fra norsk oppdrettsnæring, og Biokraft tar i mot og utnytter en vesentlig andel av dette råstoffet i vår fabrikk på Skogn. Det føles godt å være i gang med dette nå, og vi gleder oss til den videre fortsettelsen av oppstarten av fabrikken i løpet av våren, sier Håvard Wollan, administrerende direktør i Biokraft.

Bærekraftig
– Biprodukt fra norsk oppdrettsnæring til fornybart drivstoff og fornybar matproduksjon er god omdømmebygging for laksoppdretterne i Norge, fortsetter Wollan.

– Scanbio er ledende på håndtering av biprodukt fra norsk oppdrettsnæring, sier John Binde, administrerende direktør i Scanbio Marine Group.

– Samarbeidet med Biokraft er viktig for Scanbio fordi Biokraft utnytter råstoffet fra oss på en måte som bidrar til en mer bærekraftig norsk oppdrettsnæring. Samarbeidet med Biokraft styrker oppdrettsnæringens omdømme og det styrker Norges posisjon som ledende på bærekraftig oppdrett.