Fiskeriminister Per Sandberg på besøk under lakseauksjonen. FOTO: NFD

Lakseauksjonen er fullført

2461

Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført. 14 oppdrettsselskaper har kjøpt nye laksetillatelser for til sammen 2,9 milliarder kroner.

Det bekrefter Nærings- og fiskeridepartmentet.

– Jeg er glad for at mange oppdrettere har deltatt i auksjonen. Oppslutningen viser at vi har ambisiøse oppdrettere. Det er bra, for vekst i laksenæringen kan bidra til mer aktivitet og arbeidsplasser langs kysten, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Tre auksjoner
Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet gjennomførte fra 18. til 20. juni en auksjon av nye laksetillatelser. Auksjonen kom etter at regjeringen innførte det nye trafikklyssystemet, som skal sikre forsvarlig og forutsigbar vekst i oppdrettsnæringen.

Det ble gjennomført totalt tre auksjoner; en hovedauksjon, og to auksjoner der resten av tillatelsene ble lagt ut for salg.

Resultatene etter at auksjonene nå er fullført, viser at det er 14 selskaper som har vunnet tillatelser. De har kjøpt vekst for i alt 2,9 milliarder kroner.

– For kommune-Norge betyr resultatet av denne auksjonen mye. De vil nå få betalt for at de legger til rette for oppdrettsnæringen, sier Sandberg.

Kommuner og fylkeskommuner får 3,15 milliarder kroner
I vinter fikk oppdrettsselskapene mulighet til å kjøpe vekst til fastpris. Da kom det inn til sammen 1 milliard kroner. I tillegg kommer altså pengene fra auksjonen.

For oppdrettskommunene og fylkeskommunene betyr dette at de vil få utbetalt 3,15 milliarder kroner gjennom Havbruksfondet.

Havbruksfondet ble opprettet i juni 2016. 80 prosent av inntektene fra vekst i lakseoppdrettsnæringen fordeles til alle kommuner og fylkeskommuner med oppdrettsvirksomhet.

I auksjonsformen som ble valgt er det alltid en risiko for at ikke alt blir solgt. Det gjenstår fortsatt noen tillatelser. Departementet vil vurdere om, og eventuelt hvordan, disse skal tildeles. En beslutning om dette vil offentliggjøres til høsten.

Endelig liste: 

Produksjonsområde Budgiver Antall tonn  Pris per tonn
1: Svenskegrensen til Jæren EIDE FJORDBRUK AS 100 132 000
MARINE HARVEST NORWAY AS 493 132 000
7: Nord-Trøndelag med Bindal EMILSEN FISK AS 400 226 000
NORSK HAVBRUKSSENTER OPPDRETT AS 265 226 000
MIDT NORSK HAVBRUK AS 600 210 000
MIDT NORSK HAVBRUK AS 180 208 000
SALMAR FARMING AS 183 210 000
SALMAR FARMING AS 260 208 000
8: Helgeland til Bodø LOVUNDLAKS AS 1 850 252 000
EDELFARM AS 604 247 000
9: Vestfjorden og Vesterålen BALLANGEN SJØFARM AS 200 232 000
BALLANGEN SJØFARM AS 50 227 000
CERMAQ NORWAY AS 2 000 232 000
CERMAQ NORWAY AS 30 227 000
EIDSFJORD SJØFARM AS 200 232 000
LOFOTEN SJØPRODUKTER AS 53 232 000
LOFOTEN SJØPRODUKTER AS 20 227 000
LOFOTEN SJØPRODUKTER AS 32 233 000
10: Andøya til Senja EIDSFJORD SJØFARM AS 517 164 000
EIDSFJORD SJØFARM AS 400 166 000
MARINE HARVEST NORWAY AS 806 164 000
MARINE HARVEST NORWAY AS 170 166 000
MARINE HARVEST NORWAY AS 12 164 000
SALMAR FARMING AS 333 164 000
STINGRAY MARINE SOLUTIONS AS 25 164 000
11: Kvaløya til Loppa EIDSFJORD SJØFARM AS 357 163 000
MARINE HARVEST NORWAY AS 566 163 000
MARINE HARVEST NORWAY AS 4 161 000
NRS FINNMARK AS 300 163 000
SALMAR FARMING AS 333 163 000
SALMAR FARMING AS 10 161 000
12: Vest-Finnmark CERMAQ NORWAY AS 1 200 166 000
MARINE HARVEST NORWAY AS 832 166 000
MARINE HARVEST NORWAY AS 30 165 000
MARINE HARVEST NORWAY AS 17 163 000
NRS FINNMARK AS 400 166 000
NRS FINNMARK AS 100 165 000
SALMAR FARMING AS 333 166 000
SALMAR FARMING AS 47 163 000
13: Øst-Finnmark SALMAR FARMING AS 316 158 000
SALMAR FARMING AS 317 149 000