Laks som plager lusa

Nyheter
1535

For bedre å forstå våpenkappløpet mellom laks og lakselus, har Sea Lice Research Centre (SLRC) på Universitetet i Bergen i samarbeid med CIGENE ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet, undersøkt genuttrykket hos lus som parasitterer luseresistent laks.

Resultatene viste at lus som satt på resistent laks økte stoffskiftet og viste tegn på stress. Lusas stressnivå økte gjennom hele eksperimentet som varte i 18 dager.

AquaGen leverte laksen som ble benyttet i eksperimentet og den luseresistente laksen i SLRCs studie har samme resistensegenskaper som AquaGens topprodukt GEN-innOva GAIN. Dette er laks som er avlet for luseresistens ved bruk av andre generasjon genomisk seleksjon.

– Det har lenge vært kjent at lusetall varierer mellom laks og vi vet en del om hva som er forskjellene på en vanlig og en luseresistent laks, men dette er de første resultatene som viser hvordan vår laks kan «slå tilbake» og plage lusa til en forandring, sier Nina Santi, administrerende direktør i AquaGen.

I forbindelse med seminarserien GENERASJONSSKIFTET 2017 vil seniorforsker Jørgen Ødegård snakke om laksen som plager lusa og mekanismene bak luseresistens. GENERASJONSSKIFTET 2017 arrangeres 2. mai i Os, 4. mai i Trondheim og 9. mai i Bodø.

Studien er et samarbeid mellom SLRC, UiB, NMBU, CIGENE og AquaGen.