Laks dro lasset for Austevoll Seafood

Nyheter
863

Austevoll Seafood bokførte en omsetning på 5.317 millioner kroner og et driftsresultat før biomassejustering på 771 millioner kroner i tredje kvartal.

Den største driveren bak resultatene var den kontrollerende eierposten i Lerøy Seafood Group, som tidligere idag rapporterte et driftsresultat på 660 millioner kroner.

Auustevoll Seafoods omfattende fangst- og fiskemelvirksomhet i Peru hadde sesongmessig lav aktivitet i kvartalet, fremgår det av presentasjonsmaterialet fra selskapet.

Inntekter fra tilknyttede selskaper, hvorav de største er Norskott Havvbruk og Pelagia, var 42 millioner kroner.

Resultat før skatt, og før biomassejustering, var 758 millioner kroner for fiskeri- og oppdrettskonglomeratet fra Austevoll.