Kvarøy Fiskeoppdrett tjente 118,6 millioner kroner i 2018: – Et meget godt resultat

Nyheter
2367

Men litt svakere driftsmargin for Lurøy-oppdretteren sammenliknet med 2017.

Kvarøy Fiskeoppdrett holder til på Indre Kvarøy i Lurøy kommune. Selskapet drifter på fire konsesjoner med en maksimal tillatt biomasse på 3.184 tonn.

Det ble i 2018 kjøpt to prosent vekst på disse. I tillegg har selskapet en avtale om drift av en konsesjon for Lofoten Aqua, som en del av konsernbiomassen. I 2018 ble også Kvarøy Fiskeoppdrett tildelt driften av en konsesjon for SalmoBreed Salten for stamfiskproduksjon. Totalt volum med alle konsesjoner er 4.698 tonn.

Slaktevolumet endte på 5.775 tonn sløyd vekt i 2018.

– Et meget godt resultat
Resultatet før skatt endte på 118,6 millioner kroner.

«Driften i 2018 var god. Dødeligheten var på 4,98 % og MTB utnyttelsen ved årsslutt var på 84,4 %», heter det i styrets årsberetning.

– Et meget godt resultat tross et år som volummessig ikke ble optimalt. Hittil i år ser det meget bra ut, og hvis alt går etter planene så blir det likt eller bedre enn fjoråret, skriver daglig leder Alf Gøran Knutsen i en e-post til iLaks.

Kvarøy Fiskeoppdrett driver også egen eksportvirksomhet med laks fra andre produsenter. På kundelisten står blant andre den amerikanske supermarkedkjeden Whole Foods på kundelisten.

20 millioner kroner i utbytte
Kvarøy har 96,9 prosent eierandel i Kvarøy Sjøhus, som driver fisketurisme på Kvarøy. Bedriften har fem hus og ti båter til utleie.

Selskapet overtok i 2018 100 prosent av aksjene i Helgeland Oppdrettsservice. Selskapet har en båt som driver med service, vasking av nøter og andre tjenester til oppdrettsnæringen.

«Begge datterselskapene har et tilfredsstillende resultat for 2018», skriver styret i årsberetningen.

Eierne av selskapet, familien Olsen, dobler utbyttet i 2018 sammenliknet med 2017 – totalt 20 millioner kroner fordeles.