Kvarøy Fiskeoppdrett satser laksepenger på fiskeriturisme og undervannsdroner

Nyheter
2650

Tjente 11,1 kroner per kilo i fjor.

Lakseoppdretteren fra Indre Kvarøy, i Lurøy kommune på Helgeland, eier fire matfiskkonsesjoner. I tillegg har selskapet drift av en konsesjon for Lofoten Aqua som en del av konsernbiomassen. Samdriften med Selsøyvik Havbruk ble avsluttet våren 2017.

Totalt slaktevolum landet på 6.148 tonn sløyd vekt i fjor.

Nesten rekord
«Driften i 2017 var god. Dødeligheten var på 2,61% og MTB-utnyttelsen ved årsslutt var på 90,3%», heter det i styrets beretning i årsrapporten.

Resultatet før skatt landet på 81,3 millioner kroner. Det er det høyeste siden rekorden fra 2014, som ga et overskudd på 83,3 millioner kroner.

Kvarøy Fiskeoppdrett driver egen eksportvirksomhet, med blant annet den amerikanske supermarkedkjeden Whole Foods på kundelisten.

«Markedet i 2017 var meget godt og det forventes at markedet i 2018 skal være sterkt, men kanskje litt ned fra 2017-nivået», heter det videre i styrets beretning.

Undervannsdrone
Mesteparten av årets overskudd pløyes tilbake i driften. Noe av midlene er satt i fiskeriturisme. Via selskapet Kvarøy Sjøhus, som Kvarøy Fiskeoppdrett eier 96,6 prosent, eies fem hus og ti båter til utleie.

iLaks kunne i forrige uke fortelle om utprøvingen av Aquaii Coporations nye undervannsdrone ved Kvarøys lokaliteter. I årsrapporten fremgår det at Kvarøy Fiskeoppdrett har kjøpt seg inn med 13,3 prosent av aksjene i californiaselskapet. Denne eierposten er bokført til kostpris på 163.440 kroner.

Eierne av Kvarøy Fiskeoppdrett, gründerfamilien Olsen, deler ti millioner kroner i utbytte etter regnskapsåret 2017. Det er uendret fra året før.