Kvalifiserer havbruk for såkalte bærekraftige investeringer?

Meninger
796

Havbruksnæringen er en god kandidat for å falle innenfor ESG-kategorien for investering, men for å være attraktiv nok, må den gjøre de grunnleggende tingene riktig. 

I en fersk rapport fra det ledende globale konsulentselskapet PwC (PricewaterhouseCoopers) ble det avslørt at 57 prosent av såkalte mutual asset fond i Europa vil bli omdannet til fondene som skal vurdere ESG (miljø, samfunnsansvar og selskapsledelse) i sentrum av investeringsbeslutningene sine. Den forventede veksten i sektoren forventes å være over åtte milliarder dollar innen 2025.

Investere
Er havbruksnæringen klar til å posisjonere seg for å fange oppmerksomheten den trenger for å utvide produksjonen? Global etterspørsel etter bærekraftig og sunn matproduksjon gjør havbruk til en god sektor å investere i, men oppfyller havbruk i dag alle tiltakene som kvalifiserer det til å bli den foretrukne sektoren for investering?

Utgjør landbasert oppdrett en omdømmerisiko for nye investeringer? Den enestående veksten i de nye prosjektene i landbasert oppdrettssektor har ført til uovertruffen investorinteresse i havbrukssektoren. Men denne reisen har ikke vært uten fallgruver så langt. De neste par årene vil være avgjørende for å bestemme skjebnen til landbasert oppdrett, forutsatt at prosjektene forblir økonomisk levedyktige og biologiske utfordringer forblir under kontroll.

Hva med å fikse tradisjonell havbruk? Siden det har vært et økt fokus på landbasert fiskeoppdrett, har tradisjonell havbruk sett mangel på oppmerksomhet ettersom markedsføringsområdet har vært fylt av de nye satsingene. Tradisjonell havbruk representerer store muligheter, som ikke bør ignoreres av investeringssamfunnet.

Mangler oppmerksomhet
Ta for eksempel biosikkerhet og forebyggende medisin. Dette er et av områdene som trenger oppmerksomhet. Annet enn i noen få utviklede markeder som Norge, brukes antibiotika fortsatt i stor skala i havbruksproduksjon. Mangel på riktige tiltak for biosikkerhet er et annet eksempel. Fisk til 20 milliarder dollar dør globalt, som ellers ville blitt konsumert av forbrukerne.

Havbruksfôr mangler også oppmerksomhet. Fiskefôr, som står for 50-60 prosent av produksjonskostnadene, er et stort område der det fortsatt er mye som må gjøres for å gjøre det effektivt og bærekraftig.

Klimaendringer og havbruk
Sjøtemperaturen stiger i noen deler av verden og faller i andre deler. Effekten av den merkes allerede i havbruk med atlantisk laks, som ikke vokser optimalt i sommertemperaturer. Med økning i sjøvannstemperaturer kan det forventes flere endringer. Den gode nyheten er at havbruk har en rekke arter som kan klare å vokse i kaldt vann og varmt vann. For eksempel trives laks i kaldt vann, mens tilapia trives i varmt vann.

Dette fenomenet er unikt for havbruk. Hvis vanntemperaturen for en art som atlantisk laks går utover de optimale grensene, kan du gå videre til å oppdrette regnbueørret som kan klare seg sammenlignbart i varmere temperaturer. Havbruk er mye mer motstandsdyktig mot klimaendringer enn du tror. Hvis du sammenligner det med kyllingindustrien, som utgjør en stor del av oppdrettsproduksjonen, har de ikke den luksusen.

Havbruksnæringen er faktisk en god kandidat for å falle innenfor ESG-kategorien for investering, men for å være attraktiv nok, må den gjøre de grunnleggende tingene riktig. Verden trenger bærekraftig sjømat fra havbruk for å holde seg sunn, og hvis det gjøres riktig, har havbruk nøkkelen til en bærekraftig fremtid på planeten vår.