Kunstig intelligens skal hjelpe lakseoppdrettere med å redusere fôrkostnader

Nyheter
708

AKVA group og London-baserte Observe Technologies har samarbeidet om å lansere en ny fôringsassistent med kunstig intelligens.

Det er først og fremst Observe Technologies som har stått for utviklingen av programvareløsningen, mens AKVA group har hjulpet til med å ta løsningen ut til markedet og bistår i den videre utviklingen.

Programvareløsningen analyserer stedsdata og videostrømmer i sanntid på et oppdrettsanlegg. Den teller ikke bare synlige pelleter, men gjør også en detaljert analyse av fiskens atferd, og til sammen identifiseres det risikosituasjoner som hjelper operatøren med å optimalisere fôringen.

Ifølge utviklerne kan løsningen lett integreres med eksisterende maskinvare på oppdrettsanlegget.

– Fôrassistenten støtter løpende beslutningsprosesser for den mest kritiske og kostnadsfølsomme prosessen for oppdrett av fisk. Den lærer alltid og gir ansatte på anlegget ny innsikt for å forstå fôringsatferden i hver merd, noe som ikke har vært mulig å gjøre før, sier Andrew Campbell, som leder AKVA groups operasjoner i Americas og Australasia.

Løsningen ble første gang installert på oppdrettsanlegg i 2017, og er for tiden i full kommersiell drift på flere anlegg i Skottland og Chile. I løpet av 2019 planlegger AKVA group å introdusere løsningen for det nordiske markedet.

– Løsninger som bruker kunstig intelligens har potensiale til å forandre måten mange sektorer opererer på. Muligheten til å sette standarden for programvare for fôring i oppdrettsnæringen er veldig spennende, og vi tror det vil gagne oppdrettere globalt, sier administrerende direktør i Observe Technologies, Hemang Rishi.