– Kunngjøringen bidrar til en økende usikkerhet for internasjonale investeringer i British Columbia og Canada

Nyheter
0

Cermaq er bekymret for signaleffektene av vedtaket om å forby åpne løsninger i British Columbia.

I går sprakk nyheten om at Canada vil innføre forbud mot oppdrettsanlegg med åpne merder i British Columbia innen juni 2029. Både Grieg Seafood, Mowi og Cermaq har oppdrettsaktivitet i British Columbia. En omlegging kan få store konsekvenser for dem, og det er anslått at de må ut med milliardbeløp for å fortsette med oppdrett på vestkysten av Canada.

Cermaqs administrerende direktør Steven Rafferty er ikke begeistret for nyheten som fiskeriminister Diane Lebouthillier kom med.

– Kunngjøringen bidrar til en økende usikkerhet for internasjonale investeringer i British Columbia og Canada, fastslår han i en pressemelding.

Fakta avvist
Rafferty fremhever at det er vanskelig å være langsiktig i området.

– Mens alle andre lakseproduserende land har oppdrettslisenser med minst 25 års varighet eller evig varighet, fortsetter den korte lisenslengden i British Columbia å være en barriere for betydelige investeringer, til tross for vår sterke vilje til å vokse industrien, påpeker han.

Cermaq-toppsjefen medgir at oppdrettsselskapet, som har aktivitet i Canada, Chile og Norge, ikke har nådd frem med sitt syn hos canadiske myndigheter.

– Gjennom våre møter og konsultasjoner har vi forklart til ulike avdelinger i den canadiske regjeringen hvorfor landbasert og lukket oppdrettsbasert oppdrett ikke kan erstatte dagens sjøvannsproduksjon på så kort tid som fem år. Dessverre har våre argumenter, og hele bransjens, selv vitenskapsbaserte, fakta, blitt avvist, uttaler han.

Vurderer neste skritt
Nå er Rafferty bekymret. Han mener at tidsskjemaet som er lagt frem er urealistisk.

– Målet regjeringen har lagt foran oss kan ikke leveres i denne tidsrammen og er faktisk logistisk umulig i avsidesliggende kystområder, på grunn av mangel på egnet land eller støttende infrastruktur, sier han.

Steven Raffety mener at Cermaq har bidratt på en ansvarlig måte i British Columbia. Det som nå har skjer, ser han på som et så alvorlig inngrep at de vil vurdere nærmere hva de skal gjøre.

– Cermaq har vært en ansvarlig og villig partner gjennom hele overgangsprosessen. Denne beslutningen begrenser eventuelle ytterligere muligheter for en moderne lakseoppdrettssektor i British Columbia. Vi vil ta oss tid til å studere detaljene i kunngjøringene og vurdere våre neste skritt, uttaler Rafferty og legger til:

– For øyeblikket er bekymringene våre hos våre ansatte, urfolkspartnere og alle familiene som er påvirket av den kontinuerlige frykten for tap av jobb.

Cermaq Canada er lokalisert på Vancouver Island i British Columbia.