– Kun rammevilkårene mangler før vi kan få et nytt eventyr

Nyheter
0

Halvveis i Big Dipper-test. Ingen røde flagg, så langt.

De er snart halvveis inn i testingen av fullskalamodellen av Aqualoop Big Dipper. Teknologiutvikleren Aqualoop, har samlet en knippe av sine viktigste samarbeidspartnere til å bivåne testen i SINTEFs havlaboratorium i Trondheim.

Modellen som nå står i bassenget, er av Aqualoop Big Dipper 500 HS16. Denne utgaven har en kapasitet på 20.000 tonn laks, med integrert storsmolt-anlegg. Modellen er den første typen gründerne planlegger å sjøsette først.

Veien din kan derimot være lang. Leder for Sjømatbedriftene, Robert Eriksson, er krystallklar på hva det største hinderet er, regjeringens holdning til grunnrenteskatt til havs.

– Det vi har vært med å sett i dag er at dette fungerer. Det er kun rammevilkårene som må på plass før vi kan få et nytt industrieventyr i Norge, men også at vi kan ekspandere som verdens største sjømatprodusent, slår Eriksson fast.

Teori og praksis ser ut til å stemme
Håvard Wollan er styreleder i Aqualoop, og så langt ser de at teoriene ved skrivebordet stemmer overens med det som skjer ute i bassenget.

– Ting ser ut til å gå akkurat som forventet, men vi lærer alltid noe nytt. Men heldigvis ikke at det dukker opp noen røde flagg. Dette er en veldig viktig milepæl for oss, at vi får verifisert at vårt design fungerer som tiltenkt, sier han.

Utviklingen av Aqualoop Big Dipper har pågått siden 2017, og i 2023 fikk Big Dipper designet den første godkjenningen og sertifiseringen av DNV.

Aqualoop Big Dipper 500 HS16 i smult farvann i SINTEFs havlaboratorium. Foto SINTEF.

En drøy uke har modellen vært i basseng, og så langt har de testet hvordan konstruksjonen responderer i overflaten og i såkalt moderat vær. Ole David Økland i SINTEF er den som leder testingen, eller design validation som også kalles.

– Testene vi har gjort uten strøm, og så langt har vi ikke møtt på noen overraskelser. Men elementene kan jo bevege seg i forhold til hverandre, så vi har kjørt en del tester der vi fremprovoserer det for å se virkningen av det.

– Merden er åttekantet, så vi tester hvordan virkningen er, avhengig av hvilken retning bølgende treffer, forklarer Økland, og legger til at i neste uke skal modellen senkes ned mot 20 meter for videre testing.

Upløyd mark
Moss Maritime er ansvarlig for design og utvikling av Aqualoop Big Dipper. Viseadministrerende direktør Jan Korsnes, forteller at mye fremover er upløyd mark.

– Alt kan ikke testes i bassenget i første omgang. Utvikling av nye konsepter er en tidkrevende prosess over ulike faser. I etterkant av testing i bassenget må vi, i samarbeid med SINTEF og Aqualoop, se på de avvikene som måtte ha oppstått, sier han.

– Det vil helt klart være ting vi er nødt til å gripe fatt i. Det er fortsatt ting i selve designet som i dag ikke er helt løs. Neste fase vil være å optimalisere design. Ikke minst knyttet til not-systemene, som i havmerd er på en måte upløyd mark, mener Korsnes.

– Her ligger en del utfordringer fremover. Vi må se at konstruksjonen beveger seg på en fornuftig måte. Vanngjennomstrømning og distribusjon må være sånn at fiskevelferden ivaretas, sier Jan Korsnes.

Håvard Wollan i Aqualoop i samtale med konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv, Dariusz Fathi og Ole David Økland, SINTEF. Foto SINTEF.

Kloke hoder
Aqualoop har alliert seg med en rekke aktører for å nå sine ambisiøse mål til havs. Selskapet samlet aktørene SINTEF, Moss Maritime, Sjømatbedriftene og Atea for å bivåne testingen i havbassenget.

– Her har vi med oss de beste miljøene og de klokeste hodene, og vi holder til i oppdrettsnasjonen Norge. Det er et fantastisk utgangspunkt gitt våre ambisjoner. Med et unikt design ønsker vi i tillegg å bli ledende på både bærekraft og intelligent sjømatproduksjon, avslutter en optimistisk styreleder i Aqualoop, Håvard Wollan.