Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland går sammen

Nyheter
615

Tromsøselskapet Kuldeteknisk og Kjøleservice Helgeland styrker sin tilstedeværelse langs kysten i Nord-Norge, og går nå sammen om videre vekstambisjoner.

– For oss har det vært viktig å finne riktig samarbeidspartner med tanke på å bygge et solid og bærekraftig selskap. Hittil har den største kundegruppen vår vært dagligvarebransjen her på Helgeland, men vi sikter mot et større nedslagsfelt geografisk og bransjemessig. Vi ser et naturlig vekstpotensial i de blå næringene – og da spesielt i de regionale næringsklyngene innen oppdrett og fiskeri. Her har vi sammenfallende interesser med Kuldeteteknisk, sier daglig leder Kjell Arne Antonsen i Kjøleservice Helgeland, som har hovedkontor i Mosjøen. 

– Kjøleservice Helgeland har bygd opp en kompetent og dyktig stab som har levert lønnsom drift over tid. Vi står for de samme kjerneverdiene: kundefokusert, bærekraftig, nyskapende, dedikert og solid. Med en kulturell match og med et yrende liv i næringene rundt oss så er vi ikke i tvil om timingen er god for et samlet kompetanseløft, sier administrerende direktør Martin Schjølberg i Kuldeteknisk om samarbeidet på Helgeland. Det er knapt en måned siden Kuldeteknisk også gikk sammen med Kelvin Teknikk om å etablere Kuldeteknisk Vest i Bergen.

– Vi skal tredoble omsetningen i løpet av de neste tre til fem årene, ikke minst gjennom fortsatt investering i forskning og utvikling. Vi skal også komme tettere på eksisterende og nye kunder geografisk, faglig og med høy servicedekning. Satsingen på Helgeland og Vestlandet er en del av denne strategien, fortsetter Schjølberg.

Helgeland er er et viktig område for fiskeoppdrett i Norge og i verden. Her produseres det årlig store mengder laks og ørret, og regionen er et tyngdepunkt i Nord-Norge innen prosess- og verkstedindustri, kraftproduksjon, havbruk og olje- og gassaktivitet.

– Nærhet til ressursene gir oss et konkurransefortrinn når vi skal ekspandere ut av landsdelen og landet. Vi er derfor veldig tilfreds med å få en kompetent organisasjon som Kjøleservice Helgeland med på laget, sier Anders Høifødt, som er partner i det aktive eierfondet Nord Kapitalforvaltning. Investeringsteamet er hovedaksjonær i Kuldeteknisk.