Kruttsterke marginer i brønnbåtrederiene

Nyheter
1955

Rostein i tet som landets største brønnbåtrederi.

2018 ble et nytt gullkantet år for brønnbåtrederne. Høy etterspørsel etter frakt av fisk, men også arbeid med avlusing, har sørget for travel aktivitet i dette shippingsegmentet i en årrekke.

Høy kontraheringstakt og flåtefornyelse har så langt ikke spist nevneverdig av lønnsomheten.

Størst av dem alle, harøyrederiet Rostein, bokførte inntekter på 902,5 millioner kroner i fjor. Med en driftsmargin på hyggelige 31,8 prosent.

Rival
Rosteins mangeårige rival, Sølvtrans, fikk noe lavere omsetning, men var atskillig mer lønnsom. Driftsmarginen endte på 55,4 prosent – og et driftsresultat på 451,1 millioner kroner.

«2018 har vært et år med stabil drift og forberedelse til veksten som kommer i 2019, da alle de fire nye skipene blir levert,» skrev Sølvtrans-styret nøkternt i sin årsberetning for fjoråret.

Men det holdt likevel ikke til førsteplassen som landets mest lønnsomme brønnbåtrederi.

Best i nord
Den plassen gikk nemlig til Nordlaks Transport, som noterte seg for hele 77,1 prosent i driftsmargin. Nordlaks Transport er et heleid datterselskap av storkmarknesoppdretter Nordlaks.

Norsk Fisketransport, eid av børsnoterte NTS, fikk pallplass på omsetning med 561,8 millioner kroner. Driftsmarginen, på 38,4 prosent, lar seg også høre.

Frøy Rederi, eid av Midnor-gründer Helge Gåsø, vokser – med god lønnsomhet. Omsetningen på 278,9 millioner kroner ble fulgt opp med et driftsresultat på 83,2 millioner kroner.

Slaktebåt
Lenger nede på listen ligger flere selskaper som garantert vil markere seg på neste års rederioversikt. Særlig gjelder det DESS Aquaculture Shipping, et joint venture mellom Mowi og supplyrederiet Solstad Offshore, som har tatt levering av flere brønnbåter det siste året.

Det samme gjelder mye omtalte Hav Line Gruppen, hvis slaktebåt «Norwegian Gannet» har slaktet 14.000 tonn laks så langt i år.

Verken DESS Aquaculture Shipping eller Hav Line Gruppen hadde nok aktivitet til å sikre overskudd i fjor.

NOK mill
Sales EBIT EBIT-margin
Sølvtrans Rederi 813,8 451,1 55,4 %
Rostein 902,5 287,3 31,8 %
Norsk Fisketransport 561,8 215,8 38,4 %
Frøy Rederi 278,9 83,2 29,8 %
Oppdretternes Miljøservice 247,0 2,1 0,9 %
Nordlaks Transport 216,7 167,1 77,1 %
Intership 187,1 5,2 2,8 %
Mowi Star 110,7 35,5 32,1 %
Seigrunn 38,8 8,8 22,7 %
Napier 29,6 9,2 31,1 %
Gerda Sæle 22,3 4,7 21,1 %
Seivåg Shipping 20,4 -0,8 Negativ
Hav Line Gruppen 0,5 -11,9 Negativ
DESS Aquaculture Shipping 0,0 -7,4 Negativ