Kronestyrkelse drar med seg lakseprisen ned

Kommentarer
9499

I takt med økende oljepris har norske kroner styrket seg ganske radikalt mot de viktigste oppgjørsvalutaene for laks, nemlig euro og dollar. Det er dårlige nyheter for norske oppdrettere og eksportører.

En svak krone er gunstig for lakseeksporten, ettersom norsk fisk da, alt annet like, blir billigere for utenlandske kjøpere. Når kronen styrker seg, er effekten stikk motsatt. Sagt på et annet vis; en posisjon i laks er et veddemål mot norske kroner.

Men i sommer har dette veddemålet gått feil vei.

Særlig dollar har svekket seg de siste månedene.

Fall
Etter å ha vært handlet til kurser helt oppe i 10,40 i begynnelsen av mars, omsettes dollar til 9,09 mot norske kroner mandag morgen. Svekkelsen er på 13 prosent.

Illustrasjon: Infront

Kronestyrkelsen kommer samtidig med at lakseprisen har falt tungt, særlig den siste måneden. Mens spotprisen i slutten av juni var temmelig nøyaktig 70 kroner kiloet, blir laks denne uken levert til snittpriser på nedre halvdel av 40-tallet.

Korona
Selv om hovedforklaringen bak prisfallet for laks knyttes til et korona-svakt foodservicemarked, hvor særlig hotell- og restaurantsegmentet har en særs svak sesong, spiller også en sterkere krone inn her.

Les også: Ny nedgang sender lakseprisen nærmere selvkost

Lakseprisen har ikke sette en svakere sommerutvikling de siste fem år. Sammenligner en med fjoråret, er lakseprisen ti uker foran det sesongmessige fallet som normalt bunner ut på seinhøsten.

Høsten 2019 stoppet lakseprisen sitt årlige fall på 39,75 kroner kiloet. Nå, i slutten av juli, ser det ut til at årets bunn kan bli atskillig lavere.