Kronår for Eide, men trenger flere lokaliteter for å vokse

Nyheter
1832

Det familiedrevne selskapet Eide Fjordbruk, omsatte for 495 millioner kroner i 2016.

Virksomheten har ni lokaliteter i Hardanger og Nordhordaland. Hovedkontoret er lokalisert i Fusa kommune.

I en pressemelding skriver selskapet at økningen i omsetning skyldes dels fusjonen mellom Eide Fjordbruk og Fyllingsnes Fisk, dels fra høyere priser og økt slaktevolum.

Forventer dobling av slaktevolum
Videre forteller de om et godt år med høye laksepriser og flinke medarbeidere, som en av hovedårsakene til det gode resultatet.

Selskapet hadde i 2016 et slaktevolum på 8045 tonn rund vekt, mot 5765 tonn året før. Slaktevolumet var relativt lavt i 2016 på grunn av oppbygging av biomasse etter tildeling av nye konsesjoner.

 

Det er forventet i underkant av dobling av slaktevolumet i 2017.

Manglende lokaliteter
I årsberetningen skriver Eide Fjordbruk at de har tatt opp ny gjeld på 230 millioner kroner, og er derfor i større grad enn tidligere eksponert for risiko knyttet til en økning i rentenivået.

Høye produksjonskostnader skyldes i hovedsak håndtering av luseutfordringer, men kostnadsdriverne til selskapet har ikke vært større enn næringen generelt.

Videre ser man utfordringer på grunn av manglende lokaliteter som behøves for å utnytte eksisterende tillatelser.