Kritisk til rapport om innslag av oppdrettsfisk i elvene rundt Trondheimsfjorden: – Tegner et feilaktig bilde

Nyheter
1593

Fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Trøndelag mener en rapport fra Veterinærinstituttet om at 0,5 prosent av laksen i Trondheimsfjorden er oppdrettslaks er misvisende.

Rapporten baserer seg på skjellprøver fra laks som er fisket i elvene rundt Trondheimsfjorden i sportsfiskesesongen i fjor. Ved analyse av skjell fra laks ble ti prøver klassifisert som oppdrettsfisk av totalt 2.119 undersøkte prøver (0,5 prosent).

Fiskeforvalter Anton Rikstad sier til Trønder-Avisa at tallene kan være riktige, men at utvalget av tallgrunnlag er feil.

– Hvor mange oppdrettslaks som er i elva under fiskesesongen er ikke i nærheten like viktig som hvor mange oppdrettslaks som er i elva under gyteperioden på høsten, sier han.

Rikstad sier at på grunn av to store rømminger i 2017 ble oppdretterne pålagt å overvåke innslaget av oppdrettslaks i flere av elvene langs Trøndelagskysten på høsten. Disse tallene viser et helt annet bilde enn rapporten fra skjellprøvene, ifølge Rikstad.

Rikstad sier innslaget av oppdrettslaks ble anslått til åtte prosent i Namsen, elleve prosent i Steindalselva og tolv prosent i Salvassdraget.

– Denne rapporten brukes for alt det er verdt. Tallene brukes til å tegne et feilaktig bilde, som ikke stemmer med virkeligheten for verken Trøndelag eller Norge, sier Rikstad.