Kritiserer lang klagebehandling i OED: – Vil umuliggjøre SalMar sine planer om oppstart av settefiskanlegget som planlagt

Nyheter
1085

Stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap) mener Olje- og energidepartementet (OED) bruker for lang tid på å behandle klager, og det kan få konsekvenser for oppstarten av SalMars nye settefiskanlegg i Troms.

I en henvendelse til olje- og energiminister Tina Bru (H) spør Runar Sjåstad statsråden om hun vil gjøre noe for å redusere behandlingstiden på klagesaker i OED, slik at kommuner ikke mister viktige industriprosjekter på grunn av manglende kapasitet på strømforsyningen.

Runar Sjåstad. FOTO: Stortinget

Sjåstad viser til Senja kommune, som ifølge han allerede har fullt utnyttet strømkapasiteten.

«NVE har søkt konsesjon for oppgradering av høyspentlinjen til 132 KV. Det har vært jobbet i 10 år med å styrke forsyningssikkerheten til Senja og det er innført sparetiltak. Konsesjonssøknaden fra NVE er påklagd og saken er oversendt OED for klagebehandling. Kommunen har fått oppgitt at behandlingstid for denne type saker er ca. 2 år, noe som kommer i tillegg til byggeperioden som vil være ca. 1 år for denne linjen», skriver Sjåstad.

Frykter utsatt oppstart av settefiskanlegg
Deretter trekker han fram SalMar, som for tiden bygger et nytt settefiskanlegg i Gjøvika på Senja. Anlegget skal bygges vegg-i-vegg med dagens eksisterende anlegg.

» En klagebehandling på 2 år vil umuliggjøre SalMar sine planer om oppstart av settefiskanlegget som planlagt i Mai 2022″, skriver Sjåstad videre.

Olje- og energiminister Tina Bru. FOTO: Hans Kristian Thorbjørnsen

Tina Bru bekrefter i sitt svar at departementet mottok klagesaken knyttet til NVEs vedtak om konsesjon til en ny 132 kV kraftledning mellom Finnfjordbotn og Silsand transformatorstasjoner 7. september, og at saken nå er til behandling.

«Mitt departement er i møte med Troms Kraft Nett gjort kjent med at saken haster, herunder om tiltakets betydning for forsyningssikkerheten generelt og for industriutviklingen lokalt. Jeg er ikke kjent med hvor kommunen skal ha fått opplysninger om en behandlingstid på 2 år, men fra departementets side er det overfor konsesjonæren redegjort for en forventet behandlingstid som er vesentlig kortere enn det representanten skisserer i begrunnelsen for spørsmålet», svarer Bru, og legger til at saken er prioritert. 

Har fått lovnad fra Troms Kraft
iLaks kontaktet i forrige uke konserndirektør for oppdrett i SalMar, Roger Bekken, for å få en kommentar til mulig utsatt oppstart. I en e-post tirsdag svarte han:

«For SalMar er det kritisk om vi ikke får muligheter til å ekspandere ytterligere, kraft er nødvendig for å kunne ha en forutsigbar vekst i regionen. SalMar skal starte opp anlegget i 2022,og vi har fått lovnad fra Troms Kraft om at de skal ha tilstrekkelig kapasitet til vårt anlegg.»