Kristoffersen satser på batteridrift med hybridløsning

Nyheter
835

Egil Kristoffersen og Sønner kjøper Fjord Hybrid-anlegg til lokalitet ved Gaukværøya.

Det er Fjord Maritime i Bergen som har utviklet en hybridløsning til havbruksnæringen. Fjord Hybrid reduserer gangtiden til dieselgeneratoren på fôrflåtene med inntil 90 prosent.

– Vi ønsker å påvirke miljøet rundt oss minst mulig og reduserer bruken av fossil energi gjennom optimalisering av aggregatdrift på flåten «Toimi». Batteridrift vil gi mindre behov for kjøring av aggregatene i flåten og føre til perioder med stille drift. Lokaliteten ligger i god avstand til land og har ikke mulighet for landstrøm per dags dato. Vi mener at det er viktig å være smart i forhold til ressursbruk i alle ledd og dette er et skritt i riktig retning når det gjelder energi hos oss, sier Eva Maria Kristoffersen, daglig leder i oppdrettselskapet Egil Kristoffersen og Sønner.

– Vi er svært glad for at Egil Kristoffersen og Sønner har falt ned på vår løsning for elektrifisering av fôrflåtene. Det er tilfredsstillende at vi har klart å frem et konsept som både er driftssikkert og bidrar til det grønne skiftet i havbruksnæringen, sier Vidar Rabben, daglig leder i Fjord Maritime i en pressemelding.

Fjord Hybrid kan monteres i selve flåten, eller leveres i en container som plasseres om bord. Hybridsystemet er designet som en plug and play-løsning som lett kan tilpasses de fleste fôrflåter, uansett design.

– Kraftproduksjonen går fra å være et manuelt system, til et helautomatisert system hvor man alltid har strøm på flåten, sier Øyvind Bakke, markedsansvarlig i Fjord Maritime. Han legger til:

– Vi har utviklet et system som reduserer gangtiden til dieselgeneratorene til et minimum gjennom et driftsdøgn, fra 24 timer helt ned til to timer. Generatorene går alltid med optimal virkningsgrad under drift for å generere maksimalt antall kW pr. liter diesel.

Gevinstene ved Fjord Hybrid på fôrflåten er en betydelig reduksjon av drivstofforbruk og servicekostnader, økt driftsredundans, kraftig reduksjon av klimagassutslipp og et sunnere arbeidsmiljø.

Det er ikke opplyst hvor stor økonomisk ramme kontrakten har.