Kraftig volumdrevet vekst i salg og resultat for Måsøval

Nyheter
817

Frøyaselskapet noterte seg for 30 prosent vekst i topplinjen i fjor.

Med det rundet omsetningen 1,1 milliarder kroner.

«Veksten skyldes økt slakting både på Island og i Norge med til sammen 5.576 tonn til 19.441 tonn samlet i 2019. Vi er tilfredse med veksten og takknemlig for den innsatsen alle medarbeidere i konsernet har lagt ned de siste årene for at vi skal lykkes med bedre fiskehelse, redusere biologisk risiko og styrke våre driftsoperasjoner,» skriver selskapet i en pressemelding.

Mer å gå på
Driftsresultatet har «fortsatt potensial for forbedring», heter det videre i meldingen.

Måsøval Eiendom Konsern 2019 2018 Endring
Omsetning 1107,0 850,4 30,2 %
Driftsresultat 230,7 183,5 25,7 %
Resultat før skatt 215,9 160,4 34,6 %
       
Driftsmargin 20,8 % 21,6 %  
       
Alle tall i millioner kroner      

Konsernet har et bra vekstpotensial i årene som kommer gjennom videre utvikling av produksjon på Island og med blant annet AQUA-Semi prosjektet (utviklingstillatelser) i Norge.

«Vi forventer et slaktevolum på omkring 24.000 tonn i konsernet i 2020, en vekst på omkring 23 prosent.»

Foto: Laxar

Vokser på Island
Islandske Laxar Fiskheldi var ved årsskiftet eid med 59,4 prosent av Måsøval Eiendom.

«Selskapet slaktet drøyt 4.000 tonn i 2019 og bidro med en omsetning på 222 millioner kroner og et driftsresultat på 49,2 millioner kroner. Dette er i henhold til utviklingsplan for selskapet og det er vi tilfreds med,» skriver Måsøval.

«Laxar fortsetter veksten i 2020 og vi forventer slakting på omkring 7.000 tonn i 2020.
Laxar har fått utvidet sin produksjonslisens på Island og kan nå med god produksjon slakte mellom 11 og 12.000 tonn årlig. Selskapet forventer ytterligere tildeling av lisenser i 2020 og planlegger investeringer som bringer produksjonskapasiteten opp til 16.000 tonn slakting årlig.»