Kraftig topp- og bunnlinjevekst for FSV

Nyheter
0

Satser på flåteekspansjon på 50 prosent.

– 2021 har vært et bra år for FSV, der vi har opplevd god vekst og drift, samt høy utnyttelse av alle fartøyene våre. Enkelte engangseffekter også har slått positivt ut for selskapet, sier daglig leder Arild Aasmyr til Finansavisen.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 34,5 millioner kroner, det beste siden 2018. Det er ikke avsatt penger til utbyttet. Hele overskuddet går til å styrke egenkapitalen. Konsernet har en balanse på 812 millioner kroner, hvorav 75 prosent er gjeld.

– Eierne satser pengene på å vokse videre. Vi har sterke aksjonærer i bakhånd som støtter og underbygger videre vekst, sier han.

Leveranse av båter til InspectMar/FSV Group FOTO: Kjell Stian Brunes

FSV-båtene går på kontrakt med selskaper som SalMar og Mowi. Flåten består av 15 fartøyer, og ytterligere syv i bestilling.

Aasmyr forventer ikke at inneværende år blir et rekordår marginmessig. Som hos mange andre bedrifter, spiser prisøkninger på strøm og drivstoff opp betydelige andeler av resultatet for i år.

På eiersiden i FSV er tidligere Aker-sjef Leif Arne Langøy og investor Kjetil Holtas med to tredjedeler av aksjene.

FSV Group 2021 2020 Endring
Omsetning 247,2 142,9 73,0 %
EBIT 48,0 5,6 757,1 %
Resultat før skatt 34,5 2,7 1177,8 %
Driftsmargin 19,4 % 3,9 %
Alle tall i millioner kroner