Koronatrøbbel for Wannebo International

Nyheter
559

Har måttet permittere folk etter at markedet tørket inn.

Eksportfirmaet ligger strategisk plassert. I Nodeviga, like ved bryggekanten i Kristiansand. Men Wannebo International måtte tåle en kraftig barbering av omsetningen fra 2018 til 2019. Driftsresultatet styrket seg imidlertid, til en driftsmargin på 1,6 prosent.

«Året fremstår for oss som temmelig stabilt. Det gjelder både rammevilkår, produkter og konkurranseforhold. Nedgang i omsetning skyldes endringer i innkjøpsrutiner i «konsernet» (Danmark). Finanskost er moderat, men valutaendringer er og blir en utfordring. Vi vedlikeholder vår posisjon på import/lagersalg av sjømat,» heter det i styrets beretning i årsrapporten.

Wannebo International er 50,2 prosent eid av den danske storeksportøren Brdr Schlie i Hirtshals. Kaj Schlie er styreleder i kristiansandselskapet.

«Vi har videreutviklet og økt omsetning av skjell og skalldyr med nye produkter. Likeledes er oppdrettskveite kommet i sterkere grad. Vårt forhold til faste leverandører er godt, samt at vi har klart å opprettholde de mer sporadiske. Vi har vært åpne for nye produkter som kan passe sammen med de eksisterende. Marginene på lakseeksporten er som tidligere under press.»

Selskapet har slitt tungt så langt i år.

«Styret erkjenner at framtidsutsiktene for 2020 er noe usikre. Valuta og Covid-19 har satt sine spor i Q2. HORECA-markedet for våre produkter har vært stengt mars-juni, men åpner nå opp. Prisen på importerte varer (svak krone) har vært utfordrende å få igjen i markedet, men vi ser en gradvis bedring. 50 prosent permitteringer avsluttes utgangen av juli,» heter det videre i årsrapporten.

Det har ikke lyktes iLaks å få en kommentar fra selskapet til denne artikkelen.

Wannebo International 2019 2018 Endring
Omsetning 183,0 333,3 -45,1 %
Driftsresultat 3,0 1,6 87,5 %
Resultat før skatt 1,6 2,0 -20,0 %
       
Driftsmargin 1,6 % 0,5 %  
       
Alle tall i millioner kroner