Korona-trøbbel gjorde det krevende å håndtere produksjonsfisk

Nyheter
1000

Derfor søkte Mowi og Lerøy om dispensasjon fra forbudet mot eksport av såkalt «prodfisk».

Mandag kveld kunne iLaks rapportere om at bearbeidingspåbudet for produksjonsfisk settes midlertidig til side. Dispensasjonen gjelder imidlertid kun to selskaper: Storfiskene Mowi og Lerøy.

– Mowi og Lerøy har sendt inn selvstendige søknader. Ifølge våre opplysninger varer dette ut april, sier kommunikasjonssjef Øyvind Haram i Sjømat Norge til iLaks.

– Disse søknadene er egne og har ingenting med oss å gjøre. Sjømat Norge har trukket sitt brev som du omtaler. Det gjorde vi fredag, presiserer han.

Både Mowi og Lerøy begrunner sine søknader med at korona-trøbbelet er en ekstraordinær situasjon.

– Da vi søkte om dispensasjon fra forbudet, måtte vi velge mellom å destruere fisken eller sende den til våre egne fabrikker i Europa. Som produsent av mat i disse tider var selvsagt det første alternativet uaktuelt, sier Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland til E24.

Selv med dispensasjonen blir over halvparten av produksjonsfisken til Mowi fortsatt blitt prosessert i Norge i denne perioden.

Lerøys samfunnskontakt Krister Hoaas begrunner søknaden med virusrestriksjoner på ansatte i produksjonen gjør det utfordrende å håndtere volumet av produksjonsfisk.

Produksjonsfisk, fisk med synlige kvalitetsfeil, utgjør normalt 3-5 prosent av et slakt.

Mattilsynet er enig i at Lerøy har påvist klar risiko for manglende kapasitet for håndtering av produksjonsfisk i eget mottaksapparat i Norge under virusutbruddet.

– Både Lerøy og Mattilsynet legger til grunn at den midlertidige dispensasjonen bare gir adgang til eksport av produksjonsfisk til Lerøys interne fabrikker utenfor Norge som har mulighet til å feilrette. Dette sikrer en trygg og forutsigbar håndtering av denne fisken, uttaler Hoaas til E24.