Koppernæs kjøper seg opp i TripleNine

Nyheter
604

Koppernæs øker engasjementet i en av Europas største produsenter av fiskemel- og olje, TripleNine Group, ved å kjøpe ytterligere 15 prosent av aksjene i Triple Fish, én av de to 50 prosents aksjonærer i TripleNine Group.

Med virkning 28. oktober har Koppernæs kjøpt ytterligere 15 prosent av aksjene i det danske selskapet Triple Fish. Triple Fish eier 50 prosent av TripleNine Group og Koppernæs eier direkte 50 prosent. Med dette kjøpet øker Koppernæs sin eierandel i Triple Fish til 84 prosent.

Dette innebærer at Koppernæs nå eier, direkte og indirekte, 92 prosent av aksjene i TripleNine Group. TripleNine Group har datterselskaper og produksjonsanlegg i Danmark, Norge og Chile, fremgår det av en pressemelding.

Konsernsjef i Koppernæs, Kenneth Lande Klokk, sier at dette aksjekjøpet er del av en større plan for eierskapet i TripleNine Group. Han understreker videre at Koppernæs er en langsiktig eier som fortsatt aktivt vil bidra til den positive utviklingen av konsernet. TripleNine Group fortsetter sin aktivitet som normalt, og det skal fortsatt investeres i å understøtte og utvikle produksjonen i Danmark samt i konsernets to andre fabrikker i Norge og Chile:

– Vi er fornøyde med den positive utviklingen av TripleNine Group over tid og er oppriktig glade for at danske aksjonærer i Triple Fish ville selge sine aksjer til oss. Dette opplever vi som en stor tillitserklæring og vil bidra til å sikre langsiktig kontinuitet og soliditet til nytte for TripleNine Group som helhet, og ikke minst for alle råvareleverandørene til fabrikken i Thyborøn.

Når en rekke aksjonærer nå velger å selge seg helt ut av Triple Fish så er dette del av en helt naturlig prosess, fastslår selgerne. Flere aksjonærer har blitt eldre og er ikke lenger aktive som fiskere. I tillegg har Koppernæs som majoritetseier i TripleNine Group over flere år vist seg å være en god eier og bidratt til økt profesjonalisering av konsernet:

– Koppernæs har som lovet investert tungt i Danmark og sist nå i år i et nytt, flott kai- og losseanlegg i Thyborøn til felles nytte for fabrikken og dets lojale leverandører. Vi er helt trygge på at eierskapet blir tatt godt vare på i årene som kommer til fortsatt glede for eiere, ansatte og leverandører.