– Konsernet har satt krevende mål med tanke på klimautslipp

Nyheter
0

For andre året på rad har Lerøy blitt utpekt som klimavinner av konsulentselskapet PwC. Innen 2030 skal Lerøy kutte sine klimautslipp med 46 prosent.

– Vi er stolte og takknemlige for denne utmerkelsen. Dette viser at vi som selskap er på riktig kurs i det viktige klimaarbeidet vårt. Sjømat er et klimavennlig protein, og Lerøy har store ambisjoner om at det skal bli et enda mer klimavennlig alternativ i årene fremover, sier Hennig Beltestad, konsernleder i Lerøy Seafood Group.

Tirsdag publiserte PwC klimaindeksen for 2023 under Arendalsuka. Her kommer det frem at Lerøy et av ni norske selskaper som kutter i tråd med Parisavtalen.

– Vi tar klimaansvaret vårt på største alvor, og vi jobber kontinuerlig for å kutte i klimautslipp. Vår visjon er å bli den ledende og mest lønnsomme globale leverandøren av bærekraftig kvalitetssjømat innen 2025. Hver dag jobber våre ansatte sammen for å redusere vårt avtrykk på miljøet i alle operasjonene våre, og i alle ledd gjennom verdikjeden, sier Anne Hilde Midttveit, Head of ESG and Quality, i en pressemelding.

Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy. Foto: Lerøy

Lerøy tar sin del av ansvaret
Klimaindeksen er en årlig oversikt over hvordan det står til med klimaarbeidet og -rapporteringen til de 100 største selskapene i Norge. Evalueringen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan selskapene jobber med sin klimapåvirkning.

– Vi i Lerøy vil ta vår del av ansvaret for å drive klimavennlig og bærekraftig. Konsernet har satt krevende mål med tanke på klimautslipp, derfor et det svært viktig at vi ligger i forkant i forhold til innovativ teknologi og tar denne i bruk der det er mulig, sier Beltestad.

Han peker på anlegget som Lerøy Sjøtroll Kjærelva har på Fitjar i Sunnhordland, som er et av verdens største landbaserte settefiskanlegg. Der har Lerøy installert solcellepanel som bidrar med strømproduksjon.

– Dette viser at vi er i stand til å tenke annerledes, sier Midttveit.

Lerøy er blant de beste i klassen
PwCs klimarapport trekker frem ni selskaper som kan vise til utslippskutt i tråd med Parisavtalen. Disse er, foruten Lerøy, Posten Norge, NG Group, SalMar, Storebrand, Mowi, Møller Mobility Group, Veidekke og Skretting.

– Fortsatt går omstillingen for sakte, og tallene tyder på et alvorlig gap mellom nåværende utslippstrend og Norges klimamål. Den gode nyheten er at nesten alle selskapene har et klimaregnskap, som gir dem innsikten de trenger til å ta gode beslutninger og iverksette konkrete klimatiltak, sier Hanne Løvstad, partner og leder for bærekraft- og klimatjenester i PwC.

– Et unikt utgangspunkt
Beltestad sier at det å kontrollere hele verdikjeden gir Lerøy et unikt utgangspunkt for å bygge den mest effektive og bærekraftig verdikjeden for sjømat.

– Lerøy har et fantastisk utgangspunkt for videre vekst og utvikling. Vi har sunne og gode produkter som er produsert på en måte som gjør at vi kan tilby produkter med et lavt klimafotavtrykk sammenlignet med andre animalske proteiner. Vi har et bredt utvalg av bærekraftige, sunne produkter som er etterspurt i mange markeder, avslutter Beltestad.

Foto: Lerøy