Konglomeratrabatt på Austevoll Seafood – mindre verdt enn selskapets Lerøy-aksjer

Nyheter
2076

Aksjemarkedet er ikke villig til å sette noen positiv verdi på den pelagiske virksomheten til Austevoll Seafood.

Det er ikke småtteri. Austevoll Seafoods 26 fiskebåter har en årlig fangst på 400-500.000 tonn fisk. I tillegg kommer innkjøp av råstoff fra andre leverandører. Totalt prosesseres 1,6-2 millioner tonn pelagisk fisk ved selskapets 38 foredlingsanlegg. Primært fiskemel og -olje, men også konsumprodukter av blant annet ansjos, sild og makrell.

I tillegg til dette har selskapet ti båter som fisker 100-120.000 tonn hvitfisk årlig. Dette foredles i sin tur ved åtte foredlingsanlegg.

Veddemål
Men finansmarkedet har, over tid, ikke villet prise inn de underliggende verdiene fra denne virksomheten. Austevoll Seafood vurderes utelukkende som et veddemål på lakseoppdrett, og den kontrollerende eierposten i Lerøy Seafood Group.

Som en ser av figuren under, utarbeidet av Sparebank1 Markets, prises Austevolls kontrollerende eierblokk på 52,7 prosent av Lerøy til 18 milliarder kroner.

Børsverdien til Austevoll Seafood er imidlertid 15,8 milliarder kroner. Fiskerivirksomheten har dermed en negativ verdi på 2,2 milliarder kroner.

Rabatt
Konglomeratrabatten er ikke ulik det Austevoll Seafood-eier Helge Møgsters gamle forretningspartner, Kjell Inge Røkke og Aker, har måttet finne seg i over mange år på Oslo Børs.

Sparebank1 Markets mener imidlertid at Austevoll-rabatten vil forsvinne over tid, og har en kjøpsanbefaling på aksjen. Kursmålet er satt til 120 kroner. Austevoll Seafood omsettes til 78 kroner på børsen mandag morgen.