Kommunikasjonsbyrå varsler sjømatsatsing

Nyheter
1628

Maritimt Forum-sjef Tord Dale slutter i bransjeorganisasjonen for å lede Fo°tprints satsning på havbruk. PR-byrået har som ambisjon å bidra til å løfte bransjens omstillingstakt og omdømme.

– Sjømatsektoren er en høyteknologisk bransje med enorme kommersielle muligheter. Samtidig står næringen foran store utfordringer, både politisk og omdømmemessig. Med Tord Dale med på laget håper vi å få bidra til raskere omstilling av sektoren, til det beste både for samfunnet, miljøet og selskapenes lønnsomhet, sier byråleder Beate Nossum.

Tord Dale var med å etablere begrepet «grønn skipsfart». Som rådgiver for fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen hadde Dale blant annet ansvar for stortingsmeldingen ”Verdens fremste sjømatnasjon”, der de såkalte grønne konsesjonene først ble lansert.

– Jeg overtok roret i Maritimt Forum akkurat i det oljeprisen gikk til bunns. Det har vært en krevende, men spennende tid. Veksten i havbruksnæringen har noen likhetstrekk med oljenæringen som bør få  varsellamper til å lyse. Kostnadsveksten henger sammen med miljøproblemene. Å finne løsninger på disse gir resultater på bunnlinjen, enten det gjelder bekjempelse av lus eller bedre utnyttelse av råstoff i fôrproduksjon, sier Dale som legger til at han kjenner oppdrettsnæringen som en relativt nøktern bransje.

Dale har vært leder i Maritimt Forum siden 2014. Blant medlemmene i Maritimt Forum finner en blant annet bedrifter som Kongsberggruppen, DNV GL, verft som Kleven, Ulstein Group og Vard og flere store norske rederier. En sektor som den siste tiden har blitt hardt rammet av redusert aktivitet offshore.

– Vi ser internasjonalt at stadig flere selskaper jobber med posisjonering gjennom å ta eierskap til sak. Store aktører kan ikke lengre skryte av hva de har gjort, men må ta aktivt eierskap til de problemene de kan bidra til å løse. Vi ser særlig at dette blir viktig innen områder som drives av et kritisk forbrukermarked, der store kundegrupper blir stadig mer bevisst på økologiske avtrykk. Bærekraft har gått fra å være noe noen få drev med, til å bli mainstream. Dette gjelder også innen sjømatnæringen og maritim sektor. Ny teknologi gjør at bærekraft gir utslag på bunnlinja, både fordi det reduserer utgifter til energi og fordi markedet favoriserer de som har bytter ut gammel fossil teknologi med lavutslippsløsninger. Ting skjer raskt nå. Hos oss snakker vi ikke lengre om det grønne skiftet, men det grønne taktskiftet, sier Fo°tprint-gründer Beate Nossum.