Kommunestyret i Bjørnafjorden støtter Bolaks’ landbaserte oppdrettsplaner

Nyheter
0

RAS-anlegg nærmer seg realisering.

– Vi må legge til rette for arbeidsplasser i hele kommunen, sa Terje Søviknes (Frp) da detaljreguleringen for landbasert oppdrett på Samnøy ble behandlet av kommunestyret. Søviknes fikk støtte fra storparten av kommunestyret, skriver Os og Fusaposten.

Les også: Bolaks vil drive oppdrett av matfisk på land: – Systemet i sjø gir behov for tilpasninger for å få til en lønnsom produksjon

Dermed er et viktig hinder passert for Bolaks.

Oppdretteren fra Eikelandsosen har planer om å føre opp et kombinert postsmolt- og matfiskanlegg som kan produsere 10.000 tonn fisk. Det 173,9 dekar store planområdet ligger nord for Samnøy, på Bogøya, cirka to kilometer sørvest for Holmefjord og cirka 11 kilometer nordvest for Eikelandsosen.

Skisse av det planlagte postsmolt/matfiskanlegget. ILLUSTRASJON: Bolaks

I detaljreguleringen fremgår det planer om etablering av landbasert oppdrettsanlegg med tilhørende kai, regional tømmerkai med havnelager, biogassanlegg og tilhørende tilkomstvei til desse områdene.

Anlegget er planlagt for å kunne deles inn i fire haller som er fysisk adskilte fra hverandre for å førebygge spredning av eventuell smitte. Den største hallen vil også kunne deles inn i flere soner, heter det i detaljreguleringen.